verhoor minderjarige verdachten

 

De minderjarige verdachte die niet was aangehouden maar een brief kreeg waarin hij of zij werd uitgenodigd (ontboden) om naar de politie te komen om daar te worden verhoord had tot 7 april 2022  geen recht op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.  

 

Dat heeft ertoe geleid dat veel minderjarigen, wiens ouders de rechtshulp niet konden of wilden betalen, een onnodige veroordeling en strafblad hebben gekregen.  Dat kon gaan om kleine zaken maar ook om zaken zoals kleine zedendelicten waar men toch levenslang justitiele dorcumentatie aan kan overhouden. 

 

Hier is over geprocedeerd en dit heeft geleid tot een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 10-11-2021 (ECLI:NL:RBAMS:20216411).  

 

 De rechtbank oordeelde in die zaak dat ook een niet-aangehouden minderjarige verdachte recht

heeft op gefinancierde rechtsbijstand door een advocaat. Dit volgde volgens de rechtbank t uit artikel 6 van de Richtlijn (EU) 2016/800 (richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure).

 

Die richtlijn beoogt bescherming te bieden aan alle minderjarige verdachten, ongeacht of zij zijn aangehouden. De rechtbank oordeelde dat in de wet ten onrechte onderscheid was gemaakt tussen niet-aangehouden en aangehouden minderjarige verdachten. Dit kon tot gevolg hebben dat minderjarigen rechtsbijstand werd onthouden of dat zij, om hen alsnog aanspraak te laten maken

op gefinancierde rechtsbijstand, alsnog moesten worden aangehouden. Gezien hun

kwetsbare positie, werd dit door de rechtbank ongewenst en in strijd met de bedoeling van de Richtlijn geacht. 

 

De rechtbank concludeerde dat de wetgever de Richtlijn onjuist, althans onvolledig, had

geïmplementeerd. De rechtbank oordeelde dat de kernbepaling van de Richtlijn

rechtstreekse werking heeft.

 

Er is nu een tijdelijke voorziening opgesteld die, (totdat er een definitieve regeling is) ontboden minderjarige verdachten voorziet van kosteloze rechtsbijstand. Deze voorziening is tot stand gekomen in overleg met de Raad voor Rechtsbijstand, de politie en de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). 

 

Kort samengevat: per 7 april 2022 hebben niet aangehouden minderjarige verdachten die zijn ontboden voor een verhoor bij de politie ook recht op gratis rechtsbijstand door een gespecialiseerde jeugdstrafrechtadvocaat. U heeft vrije advocaatkeuze en kunt zelf aangeven wie u graag de  rechtsbijstand wenst te laten verlenen. 

 

Indien u hierover nog vragen heeft neem dan even contact op ! 

 

 

          

Reactie schrijven

Commentaren: 0