Maar u kunt ook rechtshulp krijgen bij:

 

bestuurlijke boetes via het bestuursrecht 

 

International strafrecht ( Uitlevering, Overlevering, Europees Aanhoudingsbevel (EAB),Wet Overdracht Tenuitvoerlegging van Strafvonnissen (Wots), De wet Wederzijdse erkenningen en tenuitvoerlegging strafvonnissen (WETVVS of Wets)

 

computercriminaliteit 

 

witwassen

 

corruptie, omkoping

 

fraude merkenfraude / namaak goederen 

 

georganiseerde criminaliteit milieucriminaliteit,

 

drugshandel 

 

kinderpornografie

 

mensenhandel 

 

feiten die strafbaar zijn gesteld door de wet economische delicten 

 

overtredingen van de Flora- en Faunawet ( tegenwoordig Wet Natuurbescherming)

 

zoals overtreding van Cites regels