witte boorden criminaliteit

Witte boorden criminaliteit wordt veelal gepleegd door personen van hoge sociale status en wordt gekarakteriseerd door een zekere planmatigheid en de afwezigheid van geweld. 

 

Het kan gaan om particulieren maar ook om ondernemers of rechtspersonen, dan wel de feitelijk leidinggevenden van rechtspersonen.

 

Het kan bijvoorbeeld gaan om fraude,  oplichting,  omkoping, schending ambtsgeheim,   

witwassen, corruptie, merkenfraude / namaak goederen, 

georganiseerde criminaliteit,  milieucriminaliteit, 

feiten die strafbaar zijn gesteld door de wet economische delicten 

overtredingen van de Flora- en Faunawet ( tegenwoordig Wet Natuurbescherming)

zoals overtreding van Cites regels

 

In veel gevallen loont het om te trachten tot een schikking te komen met het O.M. Deze zaken vergen de uiterste discretie.

 

Mr Bondam is u hiermee graag van dienst. Neem contact op om te bezien welke mogelijkheden er zijn.