psychatrie

Psychiatrie hangt vaak samen met het strafrecht. In veel strafzaken blijkt dat de verdachte een geestelijke stoornis of beperking heeft. Dit kan dan weer van belang zijn bij de beoordeling van de zaak. Zo kan het voorkomen dat een strafzaak eindigt met een artikel 37 SR-maatregel, "plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis". 

 

Ook kan aan het einde van een tbs-maatregel worden gestreefd naar overgang naar het lichtere BOPZ-regime, met name de voorwaardelijke machtiging.

 

Ook komen psychisch gestoorde cliënten vaker dan gemiddeld in aanraking met het strafrecht. Het is van belang dat zij dan daarbij tijdig worden bijgestaan. Dit kan dan soms leiden tot een ontslag van alle strafvervolging (dader niet strafbaar) of schuldigverklaring zonder straf of maatregel. 

 

Mr Bondam is vertrouwd met deze materie, en medeoprichter en lid van de Vereniging Advocaten van Psychiatrische Patiënten (VAPP) en de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (VPAN).  

 

Tot 1 januari 2020 wordt dit geregeld door artikel 37 Strafrecht en de wet Bijzondere Opnamen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet BOPZ). Per 1 januari 2020 zal dit door in werking treden van nieuwe wetgeving geheel wijzigen.

 

Als u vragen heeft neem dan contact op.