BOPZ

Bijzondere Opnamen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet BOPZ) 

 

BOPZ hangt nogal eens samen met het strafrecht. Zo kan het voorkomen dat een strafzaak eindigt met een artikel 37 SR maatregel, "plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis". Vanaf dat moment valt de cliënt onder de BOPZ regelgeving. 

 

Ook kan aan het einde van een TBS maatregel worden gestreefd naar overgang naar het lichtere BOPZ regime, met name de voorwaardelijke machtiging.

 

Ook kunnen bopz cliënten in aanraking komen met het strafrecht. Dit kan leiden tot een ontslag van alle strafvervolging (dader niet strafbaar) of schuldig verklaring zonder straf of maatregel. Soms kan dit zelfs leiden tot niet ontvankelijk verklaring van de Officier van Justitie.         

 

Mr Bondam kan u helpen bij een in bewaring stelling (IBS), voorlopige machtiging (RM), machtiging voortgezet verblijf (verlenging RM)   ontslagverzoek bij de Geneesheer Directeur en/of de Rechtbank, voorwaardelijke machtiging,  klachtprocedures op grond van de wet BOPZ tegen dwangbehandeling, en schadevergoedingsprocedures op grond van de wet BOPZ. 

 

Mr Bondam is  lid van de Vereniging Advocaten van Psychiatrische Patienten Patienten (VAPP) en lid van de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (VPAN)