psychatrie

tot 1 januari 2020 wordt dit geregeld door artikel 37 Strafrecht en de wet Bijzondere Opnamen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet BOPZ). Per 1 januari 2020 zal door in werking treden van nieuwe wetgeving geheel wijzigen.    

 

Psychiatrie hangt vaak samen met het strafrecht. Zo kan het voorkomen dat een strafzaak eindigt met een artikel 37 SR maatregel, "plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis". 

 

Ook kan aan het einde van een TBS maatregel worden gestreefd naar overgang naar het lichtere BOPZ regime, met name de voorwaardelijke machtiging.

 

Ook komen psychisch gestoorde cliënten vaker dan gemiddeld in aanraking met het strafrecht. OHet is van belang dat zij dan daarbij tijdig worden bijgestaan. Dit kan dan soms leiden tot een ontslag van alle strafvervolging (dader niet strafbaar) of schuldig verklaring zonder straf of maatregel. 

 

 

Mr Bondam is  vertrouwd met deze materie,  en mede oprichter en lid van de Vereniging Advocaten van Psychiatrische Patienten Patienten (VAPP) en de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (VPAN).