moet je voorkomen voor een hennepzaak?

Hennepteelt zaken - opiumwet - plukze / afpak / ontnemingszaken:

 

De straffen voor wietteelt vallen relatief gezien nogal mee.  Dat is het ergste niet. 

 

In deze zaken dient echter vanaf het allereerste begin rekening te worden gehouden met een ontnemingsvordering. Daarom is het slim om vanaf het begin gebruik te maken van rechtsbijstand van een strafrechtadvocaat. Hoewel de ontneming officieel geen straf is kan het hard aankomen. Het OM moet aannemelijk maken dat er geld is verdiend en zo ja welk bedrag. Men gebruikt daarbij alle aanwijzingen die men maar kan vinden, waaronder natuurlijk de verklaring van de verdachte zelf. Afhankelijk van het aantal plantjes, het aantal oogsten en de geschatte opbrengst per oogst wordt een berekening gemaakt van het door de verdachte wederrechtelijk verkregen voordeel. Het O.M. zal dat proberen af te pakken.         

 

Van belang zijn hierbij onder meer de normen van het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie en de laatste jurisprudentie. 

 

Wat is er in de praktijk van belang:

 

Werkte u voor eigen rekening of risico, of heeft u slechts betaald gekregen voor het ter beschikking stellen van de ruimte? Wat was de opbrengst per oogst? Hoeveel oogsten zijn er geweest? Zijn er aanschafbonnetjes van apparatuur gevonden? Zijn er notities van eerdere oogsten? Zijn de spullen nieuw of 2e hands gekocht? Zijn er afdrukken van plantenbakken die wijzen op eerder oogsten? Wat was het elektriciteitsgebruik? Zijn er plantenresten? Wat voor soort plantenresten? Is er stof op plekken zoals lampen of filters? Is er sprake van kalkafzetting / algenafzetting of verkleuring? Zijn er aantoonbaar grote contante uitgaven in het verleden? Wat zijn de afschrijvingskosten? 

 

Mr Bondam is hiermee vertrouwd  en kan u helpen met een dergelijke hennepzaak en  ontnemingszaak.  

 

advocaat voor opiumwet hennep zaken
hennep-advocaat