jeugdrecht advocaat den haag - wassenaar

mr Bondam behandelt zowel zaken op het gebied van het jeugdstrafrecht als op hetgebied van het civiele jeugdrecht ( onder toezicht stelling en gesloten uithuis plaatsing) . De visie van mr Bondam is dat een jeugdstrafzaak vooral een strafzaak is.  Alles moet  uit de kast worden getrokken om een onnodige veroordeling (met een strafblad) te voorkomen. 

 

zie verder: kinderstrafzaak 

 

zie verder civiel jeugdrecht ( onder toezicht stellling en gesloten uithuisplaatsing)