jeugdrecht advocaat voorschoten

mr Bondam behandelt zowel zaken op het gebied van het jeugdstrafrecht als op het gebied van het civiele jeugdrecht ( onder toezicht stelling en gesloten uithuis plaatsing) . De visie van mr Bondam is dat een jeugdstrafzaak vooral een strafzaak is.  Alles moet  uit de kast worden getrokken om een onnodige veroordeling (met een strafblad) te voorkomen. 

 

zie ook: kinderstrafzaak en ots en uit huisplaatsing  

 

 

 

advocaat voor jeugdstrafrecht
gespecialieerde-jeugdstrafrecht-advocaat