mishandeling zelfverdediging noodweer

Mishandeling , zware mishandeling, noodweer:

Mishandeling is een misdrijf waarvoor u een strafblad kunt krijgen. Een enkele klapje is al voldoende. Als er pijn of letsel is dan is er al snel sprake van mishandeling.

Als u wordt verdacht van mishandeling of zware mishandeling dan wordt vaak gesteld dat er sprake is van zelfverdediging.  Dit heet officieel noodweer. Als u zich bijvoorbeeld met een vuistslag heeft verdedigd tegen een aanval dan kan u niet strafbaar zijn.  U hoeft niet te accepteren dat u of uw familie of vrienden worden aangevallen.  Het  verweer wordt vaak geprobeerd, maar het mislukt ook vaak als mensen geen goede rechtsbijstand hebben en net het verkeerde zeggen, of niet zeggen.

Uitgenodigd voor een verhoor als verdachte van mishandeling:

Wat moet u doen als u verdachte bent van mishandeling en bent uitgenodigd voor een verhoor?

Neem direct contact op met een gespecialiseerde strafrecht advocaat. Mr Bondam zal  u hier graag mee helpen. Hij  kan om te beginnen uitstel voor u regelen. U hoeft daarvoor niet eens langs te komen. Stuur hem een kopie van de uitnodiging per whattsapp of e-mail.  Hij zal dan de processtukken ( aangifte, getuigenverklaringen en ander bewijs) voor u opvragen. Vervolgens zal hij dit met u bespreken voordat u  gaat verklaren over de zaak.  De politie doet er vaak nogal moeilijk over maar als het op de juiste manier wordt gevraagd dan lukt het meestal wel.

Het is heel belangrijk om te weten wat aangever en getuigen hebben verklaard en wat er uit eventuele camerabeelden en ander bewijs blijkt. Als u bij het verhoor  als verdachte het verkeerde zegt kan het best zijn dat u de zaak zelf verpest en zorgt voor uw eigen veroordeling. U bent dan zoals dat heet "afgehoord". De zaak is dan dank zij u af en klaar voor een strafoplegging.  

Uw advocaat kan u dan adviseren wat u het beste kunt doen, welke proceshouding u gaat innemen. Zwijgen of juist niet zwijgen. Het zwijgrecht kan het verschil betekenen tussen wel of geen veroordeling, maar iedere zaak is anders, het is geen tovermiddel,  en soms kunt u beter wel verklaren.  

Indien u wordt verdacht van mishandeling is het altijd aan te raden om voor het verhoor bij de politie een strafadvocaat te raadplegen. Een strafadvocaat kan u adviseren over uw procespositie, of u moet zwijgen, of juist beter kunt verklaren, en wat u dan wel en niet moet verklaren. Mr Bondam geeft u daarvoor dan een verhoortraining. Het liefst op kantoor maar telefonisch of elders in Nederland kan soms ook. 

Afhankelijk van de zaak en de inschatting van mr Bondam kunt u samen met uw strafrechtadvocaat besluiten om bij het verhoor ook uw strafadvocaat aanwezig te laten zijn. Mr Bondam zorgt ervoor dat u geen onnodig domme dingen zegt. Hij zorgt er ook voor dat u niet wordt overvallen met vragen die u niet snapt. Ook zorgt hij ervoor dat er geen onnodige druk op u wordt uitgeoefend. Verder let hij erop dat alles ook wel zo wordt opgeschreven zoals u het zelf gezegd en bedoeld heeft. Want als het verkeerd in een proces verbaal stat dan is dat voor de rechter “de waarheid” en kunt u niet meer met succes zeggen dat u wat anders bedoeld heeft.  

Na het verhoor – in afwachting van een beslissing van de Officier van Justitie:

Mr Bondam kan  de Officier van Justitie of de Rechter Commissaris laten vragen om extra onderzoekshandelingen te laten verrichten zoals het opsporen en horen van getuigen. Daarnaast kan mr Bondam ook trachten de afdoening van de zaak trachten te bewegen richting voorwaardelijk sepot, sepot of strafrechtelijke mediation. 

U krijgt  een strafbeschikking:

Twijfel niet , neem contact op met uw strafadvocaat. Hij kan dan  direct verzet instellen. Betaal niet als u een geldboete heeft gekregen want daarmee verspeelt u uw recht op verzet. U heeft maar twee weken voor het verzet. Dat is dus een andere termijn als de betalingstermijn die vaak ook op de strafbeschikking staat!  De met een strafbeschikking opgelegde straf is vaak onjuist. Meetal is het te hoog en soms ook geheel onterecht) . Bovendien staat het gelijk aan een gewone veroordeling van de strafrechter en krijgt u daardoor gewoon een strafblad.

U heeft een dagvaarding

Als u al een dagvaarding heeft waarin staat dat u bij de rechter moet komen:  Neem direct contact op met uw strafadvocaat. Zorg dat uw advocaat direct  op de hoogte is van de dagvaarding en het dossier kan opvragen. Vaak blijkt vervolgens uit het dossier dat er slechts een beperkt aantal mensen is gehoord als getuige, mensen aantoonbaar gelogen hebben, en dat de mensen die in uw voordeel zouden hebben kunnen verklaren niet eens gehoord zijn. Er is dan een kaartenhuis in uw nadeel gebouwd, om u te kunnen veroordelen, maar als er ergens iets van dat alles wegvalt dan blijft er niets van over.

Je kan eventueel bezwaar tegen de dagvaarding laten instellen als blijkt dat te vroeg en op basis van een onvolledig dossier is besloten om  u te dagvaarden.  Kom hier niet mee op de dag voor de zitting.  Neem direct contact op als u de dagvaarding heeft ontvangen. Bezwaar instellen tegen de dagvaarding kan bijvoorbeeld maar gedurende acht dagen.

Het door de Officier van Justitie laten oproepen van getuigen moet uw advocaat  meestal uiterlijk 10 dagen voor de zitting doen. Als u dat pas een week voor de zitting, of pas op de zitting zelf doet, dan zal al snel worden gezegd dat het te laat is. Dus zorg dat uw advocaat tijdig een kopie van de dagvaarding heeft. 

Voor rechtsbijstand voor en tijdens het verhoor van niet aangehouden verdachten is geen pro deo rechtsbijstand mogelijk. Dat is eigenlijk heel erg gek want het is vaak het belangrijkste deel van de strafzaak. Als u het verhoor verpest  dan heeft de rest vaak al veel minder zin.  

Als het een strafzaak wordt bij de rechter  dan kunt u vaak wel pro deo rechtsbijstand krijgen.

Voor zover u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand: Mr Bondam hanteert een no win low fee (niet winnen lager tarief) regeling die voor iedereen te betalen is.  Rechtsbijstand voor het verhoor kost u maximaal 100 Euro. Zie verder onder tarieven.  

meer weten? neem vrijblijvend contact op    Bel Otto Bondam  bij spoed  0653444683