de strafrechtpraktijk

Mr Bondam behandelt met name strafzaken die vallen onder het commune strafrecht. Veel daarvan is te zien als veel voorkomende crminaliteit (VVC), ook wel genoemd DoCri (Domme Criminaliteit).

 

De meeste clienten van mr Bondam zijn mensen die slechts bij uitzondering met het strafrecht in aanraking komen.

 

Zij hebben er belang bij dat als de zaak kan eindigen met een sepot wegens gebrek aan bewijs, vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging er nog steeds een blanco strafblad is.

 

In dat geval kunnen de kosten van een advocaat meestal met succes worden teruggevraagd bij Justitie. 

 

veel voorkomend zijn :

 

mishandeling (en noodweer) 

hennepteelt

zedenzaken ( kinderporno , ontucht)

rijden onder invloed 

 

Maar u kunt ook rechtshulp krijgen bij:

 

bestuurlijke boetes via het bestuursrecht 

 

International strafrecht ( Uitlevering, Overlevering, Europees Aanhoudingsbevel (EAB),Wet Overdracht Tenuitvoerlegging van Strafvonnissen (Wots), De wet Wederzijdse erkenningen en tenuitvoerlegging strafvonnissen (WETVVS of Wets)

 

computercriminaliteit 

 

witwassen

 

corruptie, omkoping

 

fraude merkenfraude / namaak goederen 

 

georganiseerde criminaliteit milieucriminaliteit,

 

drugshandel 

 

kinderpornografie

 

mensenhandel 

 

feiten die strafbaar zijn gesteld door de wet economische delicten 

 

overtredingen van de Flora- en Faunawet ( tegenwoordig Wet Natuurbescherming)

zoals overtreding van Cites regels

 

 

 Neem contact op. U kunt Otto Bondam rechtstreeks bellen op 0653444683. 

 

advocaat als u moet voorkomen
advocaat-voor-bij-de-rechter