strafrecht advocaat Bondam

Bij mr Bondam bent u aan het juiste adres voor veel voorkomende criminaliteit (vvc).  Neem contact op als u verdacht wordt van verkeersdelicten zoals rijden onder invloed, diefstal, heling, vernieling, verduistering, belediging, smaad en laster, bedreiging, mishandeling, stalken (belagen), brandstichting, zedendelicten zoals ontucht en verkrachting, bezit van kinderporno, hennepzaken, bezit van drugs en kleinschalige drugshandel en de wet wapens en munitie.   

 

Daarnaast behandelt mr Bondam zaken van verdachten van wat men ook wel witteboordencriminaliteit noemt. Het kan gaan om particulieren maar ook om ondernemers of rechtspersonen, dan wel de feitelijk leidinggevenden van die rechtspersonen. Denk dan aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte, omkoping, schending ambtsgeheim, witwassen, schuldwitwassen, corruptie, merkenfraude/ namaakgoederen, milieudelicten, feiten die strafbaar zijn gesteld door de wet economische delicten, overtredingen van de Flora- en Faunawet (tegenwoordig Wet Natuurbescherming) zoals overtreding van Cites regels. In die zaken loont het vaak om te trachten tot een schikking te komen met het O.M zodat deze ook niet op een openbare terechtzitting terecht komen.

 

Ook kunt u bij hem terecht voor Internationaal strafrecht (Uitlevering, Overlevering, Europees Aanhoudingsbevel (EAB), Wet Overdracht Tenuitvoerlegging van Strafvonnissen (Wots), en de wet Wederzijdse erkenningen en tenuitvoerlegging strafvonnissen (WETVVS of Wets).

  

Hierna wordt over enkele specialismen wat meer verteld. 

 

 

Neem contact op. U kunt mr Bondam rechtstreeks bellen op 0653444683.

 

advocaat als u moet voorkomen
advocaat-voor-bij-de-rechter