Voor uw sepot of vrijspraak in een strafzaak en een vergoeding van de door u gemaakte kosten

 

Als u hulp nodig heeft bij:  

het opvragen van een strafdossier;

rechtsbijstand voor een verhoor;

rechtsbijstand bij het verhoor; 

opheffen of schorsen van voorlopige hechtenis;

een uitnodiging voor een hoorzitting van het O.M.;

het instellen van verzet tegen een strafbeschikking; 

een zaak bij de politierechter;

een zaak bij de meervoudige kamer (MK);

hoger beroep bij het Gerechtshof; 

  

Neem dan direct contact op om te vragen wat de mogelijkheden zijn. 

 

In veel gevallen betekent dat een actieve benadering waarbij wordt gestreefd naar een afdoening buiten de publiciteit, bij voorkeur door een sepot van de Officier van Justitie. 

 

Dat betekent dat u niet bij een openbare zitting van de strafrechter hoeft te komen. De zaak blijft daarmee geheel buiten de publiciteit. Publiciteit in strafzaken is namelijk zelden tot nooit in het voordeel van de verdachte.   

 

Mr Bondam  is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten en bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven voor strafrecht. Bovendien  is hij lid van de landelijke specialistenvereniging voor strafrecht,  de NVSA. 

 

Iedereen die verdacht wordt van een strafbaar feit heeft recht op een professionele verdediging.  Dat kan bij mr Bondam op betalende basis maar ook op basis van toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand. 

 

U kunt altijd eerst gebruik maken van een gratis en geheel vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek. 

 

Als u toch kosten moet maken en u de zaak wint dan kunnen deze kosten in veel gevallen geheel worden teruggevraagd. Gespecialiseerde rechtsbijstand kost u dan uiteindelijk dus niets.

 

Mr Bondam is gevestigd in Voorschoten en is werkzaam in geheel Nederland.  

 

Wat zeggen de klanten?  

 

Neem geheel vrijblijvend contact op!    

 

 

 


strafrecht-advocaat-voorschoten
strafrecht-advocaat-voorschoten