3 tips van strafadvocaat

De drie nooits: 

 

tip 1: ga NOOIT naar een politieverhoor zonder dit van tevoren te hebben besproken met een strafrechtadvocaat. Een eerste adviesgesprek (kosten 100 Euro) geeft u cruciale aanknopingspunten. U weet dan  precies of u wel vrijwillig naar het verhoor moet gaan, wat de voordelen en nadelen daarvan zijn,  wat u daar moet doen, en vooral niet moet doen,  en waar u op moet letten. Bovendien krijgt u een brief mee met instructies voor tijdens het verhoor.  Lees verder bij advocaat politieverhoor.  

 

tip 2:  accepteer NOOIT een strafbeschikking. Veel van de strafbeschikkingen zijn onterecht. Als de zaak aan de rechter zou zijn voorgelegd zou u mogelijk een veel lagere straf of in het geheel geen straf hebben gekregen. Een geaccepteerde strafbeschikking staat gelijk aan een veroordeling door de strafrechter. U heeft daarmee een strafblad en mogelijk problemen met een Verklaring Omtrent het Gedrag ( VOG ) of grijze pas. Ook telt het mee voor de beoordeling of er sprake is van recidive.  De termijn om verzet aan te tekenen is twee weken, daarna bent u te laat.  Neem direct contact op als uw zo'n strafbeschikking ontvangt!! 

 

tip 3: teken NOOIT iets zonder dit eerst door uw advocaat te hebben laten controleren.  

 

Otto Bondam , de "motoradvocaat", strafrechtadvocaat werkzaam door geheel Nederland helpt u graag verder bij het volgende: 

 

het voorkomen van een strafblad

VOG kwesties

grijze pas zaken

taxipas probleem

jeugdstrafrecht

voorbereiding politieverhoor

rechtsbijstand bij een politieverhoor

verzet tegen een strafbeschikking

rijbewijsprobleem

als u  moet voorkomen

de wet wapens en munitie

een hennepzaak,

huiselijk geweld,

zedenzaken

en nog veel meer