Rijbewijs-advocaat-nodig ?

Als u bent aangehouden voor rijden onder invloed dan kunt u met diverse instanties en regelingen te maken krijgen. Dit kan nogal verwarrend werken. Soms voelt het ook alsof u dubbel wordt gestraft.

 

Officier van justitie en rechtbank

Om te beginnen kan door de politie uw rijbewijs worden ingevorderd. Dit wordt dan gestuurd naar de Officier van justitie. De Officier van Justitie moet dan binnen tien dagen bepalen of dit aan u wordt teruggegeven of dat dit wordt ingehouden. 

 

Als het rijbewijs wordt ingehouden dan kan het zinvol zijn om bij de rechtbank een klaagschrift in te laten dienen. De officier van justitie hanteert namelijk niet precies dezelfde normen als de rechtbank. Dus ook al is de officier van justitie van plan om uw rijbewijs in te houden dan kan het best zijn dat de rechtbank u nog een kans geeft.  

 

Van belang is om wat voor voertuig het gaat. Hoe groter en sneller hoe ernstiger het is.  Rijden onder invloed van een auto wordt zwaarder bestraft dan rijden onder invloed met een snorfiets. Verder is van belang hoeveel UGL u geblazen heeft, of u beginnend bestuurder bent of niet, en, heel belangrijk, of u voor de eerste keer voor dit feit met justitie in aanraking komt of niet.  

 

Uiteindelijk wordt de zaak afgehandeld. Meestal wordt gekozen voor een strafbeschikking of wordt u gedagvaard om bij de politierechter te komen. Het komt dan vaak neer op een geldboete, een voorwaardelijke rijontzegging of een onvoorwaardelijke rijontzegging.  Maar in sommige gevallen kunt u een veroordeling geheel ontlopen. 

 

CBR-cursus - artikel 11 regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid  

Daarnaast krijgt u mogelijk te maken met het CBR. Als u als ervaren bestuurder tussen de 435 UGL en 785 UGL geblazen heeft kan u worden verplicht om een cursus over alcohol en verkeer te volgen. Dat heet: Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer. U moet dat dan doen want anders wordt uw rijbewijs ongeldig en mag u niet meer rijden. Bij een beginnende bestuurder is dat al tussen de 350 en 570 UGL. 

 

Dit kan overigens ook als bij u binnen een periode van vijf jaar tenminste tweemaal proces-verbaal is opgemaakt van verdenking van rijden onder invloed waarbij bij één van die verdenkingen een bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat hoger is dan 0,5‰, (220UGL) dan wel hoger is dan 0,2‰ 95UGL) indien een van de feiten is begaan als beginnende bestuurder.

 

Recidiveregeling (art 123B WvW)

En in de derde plaats wordt uw rijbewijs ongeldig en moet u opnieuw rijexamen doen als u binnen vijf jaar twee keer bent bestraft voor het rijden onder invloed van alcohol. Dit heet de recidiveregeling. De tweede keer moet u wel meer dan 570 UGL hebben geblazen of geweigerd hebben om mee te werken aan een alcoholcontrole/ blaastest. De recidivetermijn vangt aan op het moment waarop de laatste straf onherroepelijk wordt. Het kan dus zinvol zijn om verzet in te stellen tegen een stafbeschikking of hoger beroep in te stellen tegen een vonnis van de politierechter. Dit is dan om te voorkomen dat de straf te vroeg onherroepelijk wordt!!

 

Overig verkeersstrafrecht

 

Ook bij de verdenking van overige verkeersdelicten is mr Bondam u graag van dienst, denk aan verdenking van: 

 

Het veroorzaken van een aanrijding;

Doorrijden na ongeval;

Een ernstige verkeersovertreding. 

 

zie ook het blog!

  

Dossier opvragen 

 

Het is over het algemeen wijs om het dossier op te laten vragen en dit te laten beoordelen. Mr Bondam is u hierbij graag van dienst.  In sommige gevallen zal de conclusie zijn dat u het beste zo spoedig mogelijk actie moet ondernemen, in andere gevallen zal de conclusie zijn dat u dat juist niets moet doen. Neem contact op als u hier eens goed naar wil laten kijken. 

 

 

 

 

 

 

 

advocaat voor alcohol en drugs in het verkeer en andere verkeerszaken
rijbewijs-advocaat