bezwaar tegen omzetting taakstraf

Bezwaar tegen omzetting taakstraf

Als u in het verleden bent veroordeeld tot een taakstraf kan het gebeuren dat u deze niet of niet geheel heeft uitgevoerd. U kan dan op enig moment een kennisgeving omzetting verwachten.

 

Dat is een brief van het centraal justitieel incassobureau directie executie AICE – coördinatie reclassering waarin over het algemeen het volgende staat:

  

Onderwerp Kennisgeving omzetting

 

Geachte heer/mevrouw,

De rechter heeft u veroordeeld tot het uitvoeren van een taakstraf. U hebt deze taakstraf niet uitgevoerd. Wij kregen van de reclassering over uw taakstraf de volgende informatie:

 

Uitgevoerd: xx Uren Werkstraf

 

De werkstraf Is afgemeld met als reden: WS ( werkstraf)  voortijdig beëindigd, urenlijst ontvangen.

 

Deze brief wordt door ons verstrekt namens de officier van justitie. Wij zetten uw taakstraf nu om in vervangende hechtenis (artikel 6:3:3 Wetboek van Strafvordering).

Wat betekent dat voor u?

 

U moet xx dagen straf ondergaan. U wordt hiervoor in een gevangenis geplaatst. Hebt u al in voorarrest gezeten of hebt u al een deel van uw taakstraf gedaan? Dan hebben we dit verrekend met het aantal dagen dat u naar de gevangenis moet.

 

Er wordt opdracht gegeven aan de politie om u aan te houden.

 

Ontvangt u een sociale uitkering? Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of bijstandsuitkering? Dan hebt u geen recht meer op deze uitkering als u de straf niet uitzit of als u ervoor zorgt dat de politie u niet kan vinden.

 

Bent u het er niet mee eens dat wij uw taakstraf omzetten in gevangenisstraf?

Dan kunt u bezwaar maken (artikel 6:6:23 en 6:6:1 Wetboek van Strafvordering).

 

Stuur daarvoor een brief naar de rechtbank die uw zaak heeft behandeld. Weet u niet welke rechtbank dat is? Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij geven u dan de informatie die u nodig hebt. U moet uw bezwaar opsturen binnen 14 dagen nadat u getekend hebt voor ontvangst van deze brief. Ook als u bezwaar maakt, kan de politie u aanhouden.

 

Als u een dergelijke brief ontvangt dan kunt u dus binnen 14 dagen na ontvangst daarvan bezwaar maken. Als u om wat voor reden dan ook de brief niet op tijd heeft gezien,  dan kan de rechter daar alsnog akkoord mee gaan.

 

Het is slim om dat bezwaar door een advocaat te laten indienen.  Over het algemeen heeft u recht op een last tot toevoeging, dat betekent dat de rechtbank de door u uitgekozen advocaat aan u toevoegt, en die wordt betaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Uw advocaat kan het dossier opvragen en deskundige rechtsbijstand vergroot uw kans dat het alsnog goed voor u afloopt.

 

 

Neem daarvoor dan wel direct contact op! Zeker als de 14 dagen bijna voorbij zijn is het van belang om snel te handelen!!!