In veel gevallen is het van belang dat ik zo spoedig mogelijk over goede kopieën beschik van de uw op de zaak betrekking hebbende documenten.

 

Een goede kopie is van belang om een goed beeld te kunnen krijgen van uw zaak. Ook is een goede kopie vaak nodig voor gebruik in officiële stukken en moet ik ze daarvoor ook kunnen printen. Met een mobiele telefoon gemaakte foto’s zijn daarvoor niet geschikt.

 

Als u voor  uw zaak documenten wenst in te leveren dan zijn er meerdere mogelijkheden:

 

1.     U maakt een afspraak en neemt de originelen mee. Deze worden ter plekke gescand en de originelen krijgt u terug.

2.    U maakt met een fotokopieerapparaat van uw documenten een goede fotokopie en stuurt deze  in een voldoende gefrankeerde enveloppe per post naar het kantoor.  U kunt de kopieën ook in een gesloten enveloppe in de brievenbus van het kantoor doen. Vermeld op de enveloppe:                   mr O. C. Bondam, advocaat, House of Vision , Rouwkooplaan 5,  2251 AP  Voorschoten en op de achterkant het adres van u als afzender.  De kopieën worden,  tenzij daar eerst expliciet andere afspraken over worden gemaakt,  niet geretourneerd. Na ontvangst van uw fotokopieën worden deze in het kantoor gescand in een PDF document en daarna vernietigd.

3.    Een alternatief is dat u zelf een goede PDF scan maakt. Dat kan met een gewone scanner maar ook met diverse apps voor mobiele telefoons  zoals Scanner Pro en Adobe scanner. Maak dan van alle bladzijden gezamenlijk, op de juiste volgorde,  een enkel PDF document. Maak dus niet van elke bladzijde een losse PDF die dan vervolgens weer aan elkaar moeten worden geplakt. U kunt die dan per WhatsApp of email toesturen. 

 

Alvast dank voor uw medewerking.