psychatrie

Psychiatrie hangt vaak samen met het strafrecht. 

 

Psychisch gestoorde cliënten komen vaker dan gemiddeld in aanraking met het strafrecht. Het is van belang dat dat tijdig wordt ontdekt omdat het verweer in de strafzaak daarop dient te worden afgestemd.   

 

Mr Bondam staat sindds 1995 psychiatrische patiënten bij. Hij is medeoprichter en lid van de Vereniging Advocaten van Psychiatrische Patiënten (VAPP) te Den Haag en de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (VPAN).  

 

Per 1 januari 2020 zijn artikel 37 Strafrecht ( plaatsing door de strafrechter in een psychiatrisch ziekenhuis)  en de wet Bijzondere Opnamen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet BOPZ) geheel vervallen.  Nu wordt dat geregeld door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

(WVGGZ), de Wet Zorg en Dwang en de Wet Forensische Zorg. 

 

Als u vragen heeft neem dan contact op.