psychatrie

Psychiatrie hangt vaak samen met het strafrecht. 

 

Cliënten met een psychiatrie achtergrond komen vaker dan gemiddeld in aanraking met het strafrecht. Het kan van belang zijn dat het verweer in de strafzaak daarop wordt afgestemd. 

 

Mr Bondam staat sinds 1995 psychiatrische patiënten bij. Hij is medeoprichter en lid van de Vereniging Advocaten van Psychiatrische Patiënten (VAPP) te Den Haag. Ook is hij lid van de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (VPAN).  

 

Per 1 januari 2020 zijn artikel 37 Strafrecht ( plaatsing door de strafrechter in een psychiatrisch ziekenhuis) en de wet Bijzondere Opnamen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet BOPZ) geheel vervallen.  Nu wordt dat geregeld door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg

(WVGGZ), de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de Wet Forensische Zorg. 

 

mr Bondam is hierin thuis en kan u hiermee desgewenst bijstaan.   

 

Als u vragen heeft neem dan contact op.