advocaat voor politieverhoor?

 Rechtsbijstand voor het verhoor van aangehouden verdachten: 

 

Als u wordt aangehouden dan moet de politie voor het verhoor meestal een pro deo advocaat voor u regelen. Dat kost u dan niets. U kunt de politie dan laten weten dat u een voorkeursadvocaat wil laten komen. U kunt dan kiezen voor rechtsbijstand door mr O. C. Bondam, strafrechtadvocaat te Voorschoten. Als u denkt dat u zal worden aangehouden neem dan tijdig contact op.    

 

Rechtsbijstand voor het verhoor van ontboden (dus niet aangehouden) verdachten: 

 

Als u echter niet bent aangehouden, maar u bent ontboden om voor een verhoor naar de politie te komen dan hoeft de politie geen advocaat voor u te regelen. De politie stuurt u meestal een brief. Daarin staat wat over vingerafdrukken, gelaatsfoto's en voorlopige hechtenis, en dat u op een gegeven moment zou kunnen worden aangehouden.  Veel mensen gaan vervolgens onvoorbereid naar het verhoor. Dit kan nare gevolgen kan hebben.  Het kan een onnodige veroordeling en een strafblad opleveren.     

 

Meestal kiest de politie voor het ontbieden van verdachten.  Dan moet u dus zelf een advocaat zoeken om goed voorbereid te zijn. Mr Bondam bereidt u goed voor op het belangrijkste deel van de strafzaak, het politieverhoor. Welk vragen kunt u verwachten? Wat is uw proceshouding? Gaat u zwijgen of juist niet? 

 

Wenst u rechtsbijstand voor het verhoor? Bel geheel vrijblijvend voor meer informatie of vraag het direct aan:   U kunt dit hier aanvragen.

 

Opvragen van de processtukken voor het verhoor

 

Als uit de rechtsbijstand voor het verhoor blijkt dat dat zinvol is dan kan mr Bondam voor u bij de Officier van Justitie de  processtukken zoals aangifte, camerabeelden en getuigenverklaringen opvragen.  Het kan ook bepalend zijn voor uw proceshouding. Gaat u inhoudelijk in op de vragen of gaat u zich beroepen op uw zwijgrecht?

 

Rechtsbijstand tijdens het verhoor

 

Tijdens de rechtsbijstand voor het verhoor kan door mr Bondam al worden beoordeeld of het zinvol is om ook tijdens het verhoor te worden bijgestaan.  Het kan voordelen hebben als een advocaat telefonisch of eventueel persoonlijk bij het politieverhoor aanwezig is. Als het verhoor een verkeerde wending krijgt dan kan mr Bondam eventueel ingrijpen. Verder zal hij  erop toezien dat uw verhaal,  in uw eigen woorden,  goed wordt opgeschreven, en dat de politie er niet zelf een mooi verhaal in hun woorden van maakt. Ook zorgt hij ervoor dat er geen fouten of verkeerde conclusies in staan.  En als de politie vergeet de vragen te stellen die van belang zijn voor uw kant van het verhaal dan zal hij  die voor u kunnen laten stellen.  Of dit nodig is  wordt samen bepaald. 

 

Werkzaamheden na het verhoor maar voordat er een vervolgingsbeslissing is genomen.

 

Het kan soms vele maanden en soms zelfs jaren duren voordat u na uw verhoor als verdachte weer wat hoort. Pas als de Officier van Justitie besluit dat er wat met de zaak moet gebeuren hoort u dat. Al die tijd bent u mogelijk ten onrechte verdachte. Dat kan gevolgen hebben voor uw strafblad.  Ook heeft u gedurende al die tijd geen recht op teruggave van uw kosten van rechtsbijstand. Het gebeurt ook dat uw zaak wordt geseponeerd zonder dat u daar wat van hoort!  Uw kosten moet u echter binnen 90 dagen na het sepot terugvragen!  Zeker in een zaak waarin u vrijwel zeker in aanmerking komt voor een sepot en teruggave van uw kosten behoort dat snel te worden afgehandeld.  Mr Bondam zal op uw verzoek de politie en het O.M.  eraan gaan herinneren dat de zaak nog moet worden afgehandeld.

 

Zelf doen, gewoon zelf heen gaan? 

 

Veel mensen bespreken de zaak niet eerst met een strafrechtadvocaat. Ze kennen geen strafrechtadvocaat, het kost geld, of er is te weinig tijd om nog een afspraak te regelen denken ze dan.  Veel mensen denken het wel op te lossen met googelen en wat telefoontjes naar wat advocaten.  Denk niet dat het geen zin heeft om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Als u denkt dat uw zaak kansloos is dan kunt u zich ook wel vergissen.  Mr Bondam kan er vaak voor zorgen dat de zaak eindigt met een sepot of vrijspraak en schadevergoeding voor al de door u gemaakte kosten.  Het scheelt u bovendien mogelijk een onnodige aantekening op uw strafblad.  

 

No win less fee ( niet winnen lagere kosten) 

 

Voor zover u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand: Mr Bondam hanteert vaak  een no win low fee (niet winnen lager tarief) regeling.  Zie verder onder tarieven.

 

 

 

 

voorbereiding door advocaat op politieverhoor
politieverhoor-advocaat