advocaat voor politieverhoor?

 

rechtsbijstand voor het verhoor van aangehouden verdachten: 

 

Als u wordt aangehouden dan moet de politie voor het verhoor meestal een pro deo advocaat voor u regelen. Dat kost u dan niets.   U kunt de politie dan laten weten dat u een voorkeursadvocaat wil laten komen. U kunt dan kiezen voor rechtsbijstand door mr O. C. Bondam,  strafrechtadvocaat te Voorschoten. Als u voelt aankomen dat u zal worden aangehouden neem dan tijdig contact op.    

 

rechtsbijstand voor het verhoor van ontboden (dus niet aangehouden) verdachten: 

 

Als  u echter niet bent aangehouden, maar u bent uitgenodigd (ontboden) om voor een verhoor naar de politie te komen dan hoeft de politie geen advocaat voor u te regelen. De politie stuurt u  meestal een brief. Daarin staat een verhaal over vingerafdrukken, gelaatsfoto's en voorlopige hechtenis, en dat u op een gegeven moment zou kunnen worden aangehouden.  Veel mensen gaan vervolgens  onvoorbereid naar het verhoor, soms heeft men de naïeve gedachte dat als men maar de waarheid vertelt het allemaal wel goed moet komen, Dit is echter niet zo en het kan vervelende gevolgen kan hebben.  Het eerste verhoor is het meest belangrijke deel  van de strafzaak. Ga er dus niet zomaar heen tenzij het u niet kan schelen dat u mogelijk  een onnodige veroordeling en een strafblad krijgt.    

 

Meestal kiest de politie voor het ontbieden van verdachten.  Dan moet u dus zelf een strafrechtadvocaat zoeken om goed voorbereid te zijn. mr Bondam bereidt u goed voor op het belangrijkste deel van de strafzaak, het politieverhoor. Welk vragen kunt u verwachten? Wat is uw proceshouding? Gaat u zwijgen of juist niet? mr Bondam reserveert hier maximaal een uur voor.   

 

De kosten vallen reuze mee. Voor de voorbereiding op het verhoor als verdachte betaalt u 200 Euro. Bij particulieren is dat 100 Euro.  Bij mensen die moeten rondkomen op bijstandsniveau wordt dat teruggebracht tot 20 Euro. En voor  minderjarige kinderen in die situatie wordt dat nog eens teruggebracht tot een symbolisch bedrag van  10 Euro. Ook zij hebben immers recht op gespecialiseerde rechtsbijstand.  Als de zaak goed afloopt dan kunt de kosten van rechtsbijstand  terugvragen bij justitie en dan kost het u dus uiteindelijk niets.  Dat kan als u de zaak wint en de strafzaak eindigt met sepot wegens gebrek aan bewijs, vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging (het feit en/of de dader is niet strafbaar). U moet dat dan wel vragen binnen 90 dagen na afloop van de zaak anders bent u te laat.   

 

Twijfel niet en neem geheel vrijblijvend contact op met het contactformulier  of bel Otto Bondam direct op  06563444683.

 

Dat kan ook op korte termijn. Indien nodig vraagt mr Bondam om uitstel van het verhoor.

 

Opvragen van de processtukken voor het verhoor

 

Indien het zinvol is zal mr Bondam na de eerste bespreking bij de politie en de Officier van Justitie meer informatie inwinnen. Ook kan  hij eventueel processtukken opvragen voor u naar het verhoor gaat. Niet in alle zaken is dat zinvol, maar soms wel, en het kan ook bepalend zijn voor uw proceshouding. Gaat u inhoudelijk in op de vragen of gaat u zich beroepen op uw zwijgrecht? 

 

Rechtsbijstand tijdens het verhoor

 

U kunt ook nog kiezen voor rechtsbijstand tijdens het verhoor. Het heeft voor de verdachte voordelen als een advocaat bij het politieverhoor aanwezig is.  Er wordt dan minder snel ongeoorloofde druk  uitgeoefend. Als het uit de hand loopt dan kan uw advocaat ingrijpen. Verder zal uw advocaat erop kunnen toezien dat uw verhaal in uw eigen woorden netjes wordt opgeschreven, dat de politie er niet zelf een mooi verhaal in hun eigen woorden van maakt. Of dit nodig is of niet wordt samen bepaald. 

 

Werkzaamheden na het verhoor maar voordat er een vervolgingsbeslissing is genomen.

 

Het kan soms vele maanden en soms zelfs jaren duren voordat u na uw verhoor als verdachte weer wat hoort. Pas als de Officier van Justitie besluit dat er wat met de zaak moet gebeuren hoort u dat als het goed is.   Al die tijd bent u  mogelijk ten onrechte verdachte. Dat kan gevolgen hebben voor uw strafblad.  Ook heeft u al die tijd geen recht op teruggave van uw kosten van rechtsbijstand. Het gebeurt zelfs ook dat de zaak wordt geseponeerd zonder dat u daar wat van hoort! Uw kosten moet u echter binnen 90 dagen na het sepot terugvragen.  Het is daarom zinvol om de politie regelmatig te herinneren aan het feit dat de zaak moet worden afgehandeld. 

 

zelf doen, gewoon zelf heen gaan? 

 

Veel mensen bespreken de zaak niet eerst met een strafadvocaat. Ze kennen geen strafadvocaat, het kost geld, of er is te weinig tijd om nog een afspraak te regelen, denken ze dan.  Veel mensen denken het wel op te lossen met googelen en wat telefoontjes naar wat advocaten.  Denk niet dat het geen zin heeft om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Als u denkt dat de zaak kansloos is dan kan u zich ook wel vergissen.  Mr Bondam kan vaak bewerkstelligen dat de zaak eindigt met een sepot, vrijspraak, of ontslag van alle rechtsvervolging en schadevergoeding voor al de door u gemaakte kosten.  Het scheelt u mogelijk een bak ellende en een strafblad.  

 

no win low fee

 

Voor zover u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand: Mr Bondam hanteert een no win low fee (niet winnen lager tarief) regeling.  Zie verder onder tarieven.

 

 

 

 

voorbereiding door advocaat op politieverhoor
politieverhoor-advocaat