advocaat voor politieverhoor?

 Rechtsbijstand voor het verhoor van aangehouden verdachten: 

 

Als u wordt aangehouden dan moet de politie voor het verhoor meestal een pro deo advocaat voor u regelen. Dat kost u dan niets. U kunt de politie dan laten weten dat u een voorkeursadvocaat wil laten komen. U kunt dan kiezen voor rechtsbijstand door mr O. C. Bondam, strafrechtadvocaat te Voorschoten. Als u denkt dat u zal worden aangehouden neem dan tijdig contact op.    

 

Rechtsbijstand voor het verhoor van ontboden (dus niet aangehouden) verdachten: 

 

Als u echter niet bent aangehouden, maar u bent ontboden om voor een verhoor naar de politie te komen dan hoeft de politie geen advocaat voor u te regelen. De politie stuurt u meestal een brief. Daarin staat wat over vingerafdrukken, gelaatsfoto's en voorlopige hechtenis, en dat u op een gegeven moment zou kunnen worden aangehouden.  Veel mensen gaan vervolgens onvoorbereid naar het verhoor. Dit kan nare gevolgen kan hebben.  Het kan een onnodige veroordeling en een strafblad opleveren.     

 

Meestal kiest de politie voor het ontbieden van verdachten.  Dan moet u dus zelf een advocaat zoeken om goed voorbereid te zijn. Mr Bondam bereidt u goed voor op het belangrijkste deel van de strafzaak, het politieverhoor. Welk vragen kunt u verwachten? Wat is uw proceshouding? Gaat u zwijgen of juist niet? 

 

De kosten zijn 242 Euro.  U kunt dit hier aanvragen.

 

Als de zaak goed afloopt dan kunt de kosten van rechtsbijstand terugvragen bij justitie en dan kost het u dus uiteindelijk niets.  Dat kan als u de zaak wint en de strafzaak eindigt met sepot wegens gebrek aan bewijs, vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging (het feit en/of de dader is niet strafbaar). U moet dat dan wel vragen binnen 90 dagen na afloop van de zaak anders bent u te laat.   

 

Dat kan ook op korte termijn. Indien nodig vraagt mr Bondam om uitstel van het verhoor.

 

Opvragen van de processtukken voor het verhoor

 

Als het zinvol is zal mr Bondam processtukken opvragen. Niet in alle zaken is dat zinvol, maar soms wel, en het kan ook bepalend zijn voor uw proceshouding. Gaat u inhoudelijk in op de vragen of gaat u zich beroepen op uw zwijgrecht? 

 

Rechtsbijstand tijdens het verhoor

 

U kunt ook nog kiezen voor rechtsbijstand tijdens het verhoor. Het kan voordelen hebben als een advocaat telefonisch of eventuele persoonlijk bij het politieverhoor aanwezig is.  Er wordt dan minder snel ongeoorloofde druk uitgeoefend. Als het uit de hand loopt dan kan uw advocaat ingrijpen. Verder zal uw advocaat erop kunnen toezien dat uw verhaal in uw eigen woorden netjes wordt opgeschreven, dat de politie er niet zelf een mooi verhaal in hun eigen woorden van maakt, of dat er fouten of verkeerde conclusies in staan. Of dit nodig is of niet wordt samen bepaald. 

 

Werkzaamheden na het verhoor maar voordat er een vervolgingsbeslissing is genomen.

 

Het kan soms vele maanden en soms zelfs jaren duren voordat u na uw verhoor als verdachte weer wat hoort. Pas als de Officier van Justitie besluit dat er wat met de zaak moet gebeuren hoort u dat. Al die tijd bent u mogelijk ten onrechte verdachte. Dat kan gevolgen hebben voor uw strafblad.  Ook heeft u al die tijd geen recht op teruggave van uw kosten van rechtsbijstand. Het gebeurt zelfs ook dat de zaak wordt geseponeerd zonder dat u daar wat van hoort! Uw kosten moet u echter binnen 90 dagen na het sepot terugvragen. Mr Bondam zal op uw verzoek de politie en het O.M. regelmatig eraan herinneren dat de zaak moet worden afgehandeld.   

 

Zelf doen, gewoon zelf heen gaan? 

 

Veel mensen bespreken de zaak niet eerst met een strafrechtadvocaat. Ze kennen geen strafrechtadvocaat, het kost geld, of er is te weinig tijd om nog een afspraak te regelen, denken ze dan.  Veel mensen denken het wel op te lossen met googelen en wat telefoontjes naar wat advocaten.  Denk niet dat het geen zin heeft om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Als u denkt dat de zaak kansloos is dan kunt u zich ook wel vergissen.  Mr Bondam kan er vaak voor zorgen dat de zaak eindigt met een sepot of vrijspraak en schadevergoeding voor al de door u gemaakte kosten.  Het scheelt u bovendien mogelijk een onnodige aantekening op uw strafblad.  

 

No win low fee

 

Voor zover u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand: Mr Bondam hanteert vaak  een no win low fee (niet winnen lager tarief) regeling.  Zie verder onder tarieven.

 

 

 

 

voorbereiding door advocaat op politieverhoor
politieverhoor-advocaat