advocaat voor politieverhoor?

 

Rechtsbijstand voor het verhoor van aangehouden verdachten: 

Als u wordt aangehouden dan moet de politie voor het verhoor meestal een pro deo advocaat voor u regelen. Dat kost u dan niets. U kunt de politie dan laten weten dat u een voorkeursadvocaat wil laten komen. U kunt dan kiezen voor rechtsbijstand door mr O. C. Bondam, strafrechtadvocaat te Voorschoten. Als u denkt dat u zal worden aangehouden neem dan tijdig contact op.    

 

Rechtsbijstand voor het verhoor van ontboden (dus niet aangehouden) verdachten: 

Als u niet bent aangehouden, maar u bent met een brief  "ontboden" om voor een verhoor naar de politie te komen dan hoeft de politie geen advocaat voor u te regelen.  Sinds 7 april 2022 is er wel een uitzondering voor minderjarige verdachten en zal de politie daarvoor ook een advocaat moeten laten toevoegen. U mag zelf uw voorkeur aangeven wie dat moet zijn. 

 

De politie stuurt u als niet aangehouden ontboden verdachte een brief. Daarin staat wat over vingerafdrukken, gelaatsfoto's en voorlopige hechtenis, en dat u op een gegeven moment zou kunnen worden aangehouden als u niet vrijwillig verschijnt.  Veel mensen gaan vervolgens onvoorbereid naar het verhoor. Dit kan nare gevolgen kan hebben.  Het kan een onnodige veroordeling en een strafblad opleveren. 

 

Meestal kiest de politie voor het ontbieden van verdachten.  Dan kunt u dus zelf een advocaat zoeken om goed voorbereid te zijn. Mr Bondam bereidt u goed voor op het belangrijkste deel van de strafzaak, het politieverhoor. Welk vragen kunt u verwachten? Wat is uw proceshouding? Gaat u zwijgen of juist niet? 

 

Voor rechtsbijstand voorafgaand aan het verhoor worden door mr Bondam geen kosten aan u in rekening gebracht.  Mr Bondam vraagt voor u aan de hand van het door u te verstrekken pv nummer ( dat staat op de brief)  de processtukken op en bereidt u ook voor op het verhoor.  In beginsel wordt dat telefonisch gedaan, u hoedt dus niet naar het kantoor toe te komen. Verder  wordt er hierbij vanuit gegaan dat dit alles binnen een uur kan worden afgerond.  De processtukken worden niet altijd verstrekt maar vaak ook wel. U gaat dan echt goed voorbereid naar het verhoor. Als de zaak eindigt met een sepot of uitspraak waarbij u recht heeft op teruggave van de kosten dan worden deze wel aan u in rekening gebracht maar ook direct teruggevraagd aan de Staat. Het kost u dus niets.  

 

Rechtsbijstand tijdens het verhoor:

Tijdens de rechtsbijstand voor het verhoor kan door mr Bondam al worden beoordeeld of het zinvol is om ook tijdens het verhoor te worden bijgestaan.  Het kan voordelen hebben als een advocaat telefonisch of eventueel persoonlijk bij het politieverhoor aanwezig is. Als het verhoor een verkeerde wending krijgt dan kan mr Bondam eventueel ingrijpen. Verder zal hij  erop toezien dat uw verhaal,  in uw eigen woorden,  goed wordt opgeschreven. Ook zorgt hij ervoor dat er geen fouten of verkeerde conclusies in staan.  En als de politie vergeet de vragen te stellen die van belang zijn voor uw kant van het verhaal dan zal hij  die voor u kunnen laten stellen.  Of dit nodig is  wordt samen bepaald. 

 

Neem contact op:

Mr Bondam kan er vaak voor zorgen dat de zaak eindigt met een sepot of vrijspraak en schadevergoeding voor al de door u gemaakte kosten.  Het scheelt u bovendien mogelijk een onnodige aantekening op uw "strafblad".