advocaat bij politieverhoor

rechtsbijstand voor en tijdens het verhoor van aangehouden verdachten: 

 

Als u wordt aangehouden dan moet de politie voor het verhoor een pro deo advocaat voor u regelen.   U kunt de politie dan laten weten dat u een voorkeursadvocaat wil laten komen. U kunt dan kiezen voor rechtsbijstand door mr O. C. Bondam te Wassenaar. Het advocatennummer (A nummer) van mr Bondam is A11758). Het Europese Hof heeft duidelijk bepaald dat u niet zomaar genoegen hoeft te nemen met iemand anders als u duidelijk heeft gevraagd om een bepaalde strafrechtadvocaat (zie de uitspraak Dvorski v. Croatia EHCR 334, 2015,  application no. 25703/11). Als u voelt aankomen dat u zal worden aangehouden neem dan tijdig contact op.    

    

rechtsbijstand voor en tijdens het verhoor van "uitgenodigde" of "ontboden"  - dus niet aangehouden- verdachten  

 

Als u bent uitgenodigd (ontboden) om "vrijwillig" voor een verhoor naar de politie te komen dan hoeft de politie GEEN advocaat voor u te regelen. U moet dat dan dus ZELF doen.  Pro deo rechtsbijstand kan je dan NIET krijgen waardoor veel mensen er maar vanaf zien. Dat is eigenlijk vreemd  nu de eerste fase van het strafproces het meest belangrijke deel  van de strafzaak is. Het is duidelijk dat dit recht op rechtsbijstand voor en tijdens het verhoor eenvoudig kan en zal worden ondermijnd door een verdachte niet aan te houden maar "uit te nodigen" om "vrijwillig" langs te komen voor een verhoor. In een dergelijke "brontbur"brief staat meestal een verhaal over vingerafdrukken, gelaatsfoto's en voorlopige hechtenis, en dat men op een gegeven moment kan worden aangehouden. De meeste mensen worden daar nogal zenuwachtig van. Ga er niet zomaar heen. 

U kunt namelijk wel goed voorbereid naar het verhoor gaan. ALs u dat wenst neem dan contact op met mr Bondam. U heeft natuurlijk vragen. Gaat u er heen? Wat gaat er gebeuren als u niet gaat? Krijgt de politie toestemming om u dan buiten heterdaad aan te houden en wordt u dan wellicht op een ochtend om 6 uur in de ochtend aangehouden? En als u wel gaat: Wat gaat u juist wel en wat gaat u juist niet zeggen?  

 

Voor een eerste advies gesprek van maximaal  60 minuten betaalt u 100 Euro inclusief BTW.  U krijgt de op uw zaak toegesneden schriftelijke  tips mee. Ook maken we dan alvast schriftelijke afspraken voor het eventuele vervolg van de procedure en het  terugvragen van uw kosten bij de Staat. Als de zaak op enig moment  eindigt met een sepot, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging dan kunt u namelijk de kosten van rechtsbijstand in veel gevallen geheel terugvragen.  

 

Laat u niet  imponeren door de aankondiging dat u mogelijk kan worden aangehouden als u niet komt. Een uitstel is vrijwel altijd te regelen.  Laat dat dan wel door uw advocaat doen want in dat telefoongesprek kunt u ook al verkeerde dingen zeggen die gewoon worden geverbaliseerd en tegen u zullen worden gebruikt. 

 

U kunt u ook nog kiezen voor rechtsbijstand tijdens het verhoor. Waarom heeft het voor de verdachte voordelen als een advocaat bij het politieverhoor aanwezig is? De ervaring leert dat er dan minder snel ongeoorloofde druk op u wordt uitgeoefend. Als het uit de hand loopt dan kan uw advocaat ingrijpen. Uw advocaat kan nu ook uit de vragen afleiden welke bewijzen de politie heeft en kan nu samen met u uw verdedigingsstrategie bepalen. Verder zal uw advocaat erop kunnen toezien dat uw verhaal in uw eigen woorden netjes wordt opgeschreven, dat de politie er niet zelf een mooi verhaal in hun woorden van maakt, en belangrijke dingen aanvult of juist weglaat, of gewoon grote fouten maakt in het PV bij het opschrijven van uw verklaring. Gebruikelijk is een tariefafspraak met een tarief voor het geval u de zaak wint en de kosten terug kunt vragen, en een gereduceerd tarief voor het geval dat niet mogelijk is. ( cure no pay - no cure less pay).   

 

zwijgrecht 

Bedenk goed dat u in beginsel een zwijgrecht heeft.  De politie vertelt u dat ook als het goed is. De meeste mensen weten dat ook wel, maar zelfs als ze gebruik willen maken van hun zwijgrecht kunnen ze het vervolgens niet als ze niet goed voorbereid zijn.  Soms is het beter om dat zwijgrecht te gebruiken, maar in andere gevallen weer niet. Dat hangt er echt helemaal vanaf. Mr Bondam zal dat met u doornemen in het eerste adviesgesprek. Wellicht moet u er een eind voor rijden, maar het is meestal zinvol, zelfs bij zaken waarvan u op voorhand al denkt dat het "verloren zaken" zijn.

 

processtukken - strafdossier

Bedenk dat uw advocaat en u het strafdossier uiteindelijk wel te zien gaan krijgen als u maar even geduld heeft. Het is vaak aan te bevelen om dat eerst af te wachten en dan pas een verklaring af te leggen.  

 

"doe het zelf"- doe het niet!

Veel mensen bespreken de zaak uiteindelijk niet eerst met een advocaat. Ze kennen geen advocaat, het kost geld, of er is te weinig tijd om nog een afspraak te regelen, denken ze dan.  Veel mensen denken het wel op te lossen met googelen en wat telefoontjes naar wat advocaten.  Denk niet dat het geen zin heeft om de zaak met een strafrechtadvocaat te bespreken. Als u denkt dat de zaak kansloos is kan u zich ook wel vergissen.  U kunt natuurlijk zelf googelen, bellen en knutselen maar doe dat niet!!  Mr Bondam kan vaak bewerkstelligen dat de zaak eindigt met een sepot, vrijspraak, of ontslag van alle rechtsvervolging en schadevergoeding voor al de door u gemaakte kosten voor uw advocaat.