advocaat voor politieverhoor?

 

Er zijn wat betreft het politieverhoor twee mogelijkheden. U wordt niet aangehouden of u wordt wel aangehouden. U kunt ook switchen van de positie van niet aangehouden naar aangehouden verdachte, dat heeft soms voordelen.  

 

Als u niet wordt aangehouden:    

 

Rechtsbijstand voorafgaand aan het verhoor van ontboden (dus niet aangehouden) verdachten: 

 

In veel zaken kiest de politie voor een ontbieding. U wordt dan ontboden om voor een verhoor als verdachte naar de politie te komen. Ontbieden is een ander,  wat strenger,  woord voor uitnodigen. U bent dus officieel niet verplicht om te komen.  Het voelt echter wel zo als u de brief ontvangt.  

 

De politie stuurt u als niet aangehouden ontboden verdachte een brief. Daarin staat wat over vingerafdrukken, gelaatsfoto's en voorlopige hechtenis. Ook staat erin dat u op een gegeven moment zou kunnen worden aangehouden als u niet vrijwillig verschijnt. Er staat ook in dat u op eigen kosten een advocaat kunt raadplegen. Onderaan deze brief staat meestal Brontbur hetgeen een afkorting is van brief ontbieding buro

 

Meestal kiest de politie voor het ontbieden van verdachten.  Dan kunt u dus zelf een advocaat zoeken om goed voorbereid te zijn. Mr Bondam bereidt u goed voor op het belangrijkste deel van de strafzaak, het politieverhoor. Welke vragen kunt u verwachten? Wat is uw proceshouding? Gaat u zwijgen of juist niet?  

 

Het is van groot belang dat u niet onvoorbereid naar het verhoor gaat.  Dit kan echt nare gevolgen hebben.  Het kan een onnodige veroordeling en een strafblad opleveren. 

 

Het kan ook zijn dat u de ontbiedingsbrief pas erg laat ontvangt en u bijvoorbeeld de volgende dag al bij de politie wordt verwacht. Het kan ook zijn dat u wordt verwacht op een moment dat het u erg slecht uitkomt, omdat u dan verhinderd bent.  In dat geval kunt u het beste niet zelf contact opnemen mert de politie  om een andere afspraak in te plannen. Laat dat doen door een advocaat, u zou niet de eerste zijn die ongewild tijdens zo'n gesprek al uitlatingen doet die later nadelig kunnen worden uitgelegd.     

 

U bent hierbij zelf verantwoordelijk voor de kosten van rechtsbijstand.  U kunt hier geen toegewezen advocaat of toevoeging van een advocaat voor krijgen.  Ga vooralsnog uit van 165 Euro en zie wat dat betreft verder onder tarieven . 

 

Rechtsbijstand tijdens het verhoor van ontboden niet aangehouden verdachten:

 

Tijdens de rechtsbijstand voor het verhoor kan door mr Bondam al worden beoordeeld of het zinvol is om ook tijdens het verhoor te worden bijgestaan.  Het heeft grote voordelen als een advocaat telefonisch of eventueel persoonlijk bij het politieverhoor aanwezig is. Als het verhoor een onverwachte wending krijgt dan kunnen zowel u als uw advocaat het verhoor stilleggen voor overleg. Verder zal uw advocaat erop toezien dat uw verhaal,  in uw eigen woorden,  goed wordt opgeschreven. Verder zorgt hij ervoor dat er geen fouten of verkeerde conclusies in staan.  Als de politie vergeet de vragen te stellen die van belang zijn voor uw kant van het verhaal dan zal hij die voor u kunnen laten stellen.  

 

Hierbij bent u ook zelf verantwoordelijk voor de kosten van rechtsbijstand.  U kunt hier geen toegewezen advocaat of toevoeging voor krijgen.  Zie wat dat betreft verder onder tarieven.   

 

Als u wordt aangehouden: 

 

Rechtsbijstand voorafgaand aan het verhoor van aangehouden verdachten: 

 

Als u wordt aangehouden dan MOET de politie voor het verhoor  een pro deo advocaat voor u regelen. Dat kost u dan dus niets. U kunt de politie dan laten weten dat u een voorkeursadvocaat wil hebben.  U kunt dan kiezen voor rechtsbijstand door mr O. C. Bondam, strafrechtadvocaat te Voorschoten. Als u denkt dat u zal worden aangehouden neem dan tijdig contact op.    

 

Rechtsbijstand tijdens het verhoor van aangehouden verdachten:

 

Hiervoor geldt hetzelfde als hetgeen daarover hiervoor is vermeld bij niet aangehouden verdachten, met het enige verschil dat u,  omdat u bent aangehouden,  nu wel recht heeft op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, Dat is als u dat zou willen, het hoeft uiteraard niet.  

 

Spoorwijziging:  

 

Op uw verzoek - spoorwijziging -  switchen van niet aangehouden naar aangehouden verdachte:  

U kunt aanhouding afdwingen omdat dat voordelen voor u kan hebben.  U kunt dan besluiten om geen gebruik te maken van de "ontbieding".  Niemand mag immers worden gedwongen om aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Ook het zwijgrecht dat u als verdachte heeft is een gevolg van dat beginsel. Mr Bondam kan dat dan tijdig en op correcte wijze namens u laten weten aan de politie.

 

De politie vindt dat meestal niet zo prettig omdat ze dan toestemming moeten vragen aan de Officier van Justitie voor aanhouding buiten heterdaad. Die krijgt de politie niet altijd dus het kan zijn dat u dan helemaal niet gehoord wordt en de zaak zonder verhoor wordt geseponeerd. 

 

Als de toestemming voor aanhouding buiten heterdaad wel komt dan kan Mr Bondam namens u met de politie afspreken op welke dag en tijdstip u zal worden aangehouden.  Het voordeel voor u is dat u dan recht heeft op gratis rechtsbijstand. Na het verhoor kunt u dan net als een niet aangehouden verdachte in beginsel ook direct weer naar huis , wat dat betreft is er geen enkel verschil. 

 

Het is niet slim om gewoon niet te komen, u wordt dan uiteindelijk meestal ook wel aangehouden maar dat is dan meestal op een onaangename wijze en op een voor u onaangenaam moment.  U wil immers liever niet het risico lopen dat de politie op een dag  's ochtends om 6 uur luid schreeuwend de voordeur er uitramt om u te arresteren.  Laat een advocaat dat netjes regelen,  dan gebeurt dat niet. 

 

Vooral voor kwetsbare verdachten zoals mensen met psychische problematiek of mensen met schulden is het goed verdedigbaar dat men kiest voor spoorwijziging en u de politie dwingt om u aan te houden. Zij krijgen dan immers daarmee toegang tot door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.        

 

Door geheel Nederland:  

Rechtsbijstand voor en tijdens het verhoor kan door geheel Nederland en wordt meestal telefonisch verleend. Dat scheelt een hoop reistijd reiskilometers en CO2.     

 

Neem contact op:

Mr Bondam kan er vaak voor zorgen dat de zaak eindigt met een sepot of vrijspraak en schadevergoeding voor al de door u gemaakte kosten.  Het scheelt u bovendien mogelijk een onnodige aantekening op uw "strafblad".