dagvaarding voor de strafrechter ontvangen?

Als je een dagvaarding ontvangt om voor de kantonrechter, politierechter of meervoudige strafkamer te verschijnen: wat moet je dan doen?

 

Je moet om te beginnen op tijd reageren en de termijnen in de gaten houden.

 

Je moet vooral op tijd reageren. Er zijn twee termijnen erg belangrijk.

 

De acht dagen termijn: soms is het zinvol om een bezwaar tegen de dagvaarding in te dienen. De termijn daarvoor is heel kort. Dat moet binnen acht dagen na uitreiking van de dagvaarding. Dit kan ook niet zomaar per brief maar moet echt per akte bij de griffie. Een strafrechtadvocaat weet hoe dat moet. let dus op, acht dagen zijn zo voorbij. 

 

De tien dagen termijn: Als je denkt dat het belangrijk is dat getuigen of deskundigen naar de zitting komen dan is het belangrijk om dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting aan de Officier van Justitie te vragen. Als je het later vraagt dan betekent dat vaak dat men er geen rekening meer mee hoeft te houden.

 

Om te bekijken of het zinvol is om getuigen en deskundigen naar de zitting te laten komen of om bezwaar tegen de dagvaarding te laten maken moet je het dossier eerst laten beoordelen door een strafrechtadvocaat. Omdat het opvragen van het dossier soms ook wel enige tijd kan duren is het wel van belang om zodra je de dagvaarding ontvangen hebt direct contact met een strafrechtadvocaat op te nemen. 

 

Wat staat er in de dagvaarding?

 

In de dagvaarding staat van welk strafbaar feit de officier van justitie je verdenkt. Meestal zijn de dagvaardingen voor normale mensen slecht te lezen. Ook staat er waar en wanneer de behandeling van de zaak plaatsvindt. Ook staat op de achterkant nog wat belangrijke informatie.

 

Is het slim om een advocaat in te schakelen?

 

In strafzaken bij de kantonrechter is het niet gebruikelijk om een strafrechtadvocaat in te schakelen omdat de kosten van rechtsbijstand vaak te hoog zijn in verhouding zijn met de te verwachten straffen. Je kunt er normaal gesproken ook geen toevoeging van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand voor krijgen. Maar het kan natuurlijk om een principiële kwestie gaan en dan mag het natuurlijk wel. Als je de zaak wint kan je in veel gevallen al de gemaakte kosten voor rechtsbijstand terugvragen bij Justitie.

 

Als je verdacht wordt van een misdrijf en bij de politierechter of meervoudige strafkamer bent gedagvaard dan is het echt niet slim om geen gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen. Schakel dus ook niet zomaar een advocaat in, die het erbij doet naast iets anders, maar schakel iemand in die de moeite heeft genomen om de specialisatieopleidingen te doen en die specialist is en lid is van de landelijke specialisatieverenigingen. Dat zijn in Nederland de NVSA (strafrecht) en de VNJA (jeugdstrafrecht).

 

Mr Bondam is werkzaam als advocaat sinds 1990, gespecialiseerd in het strafrecht en het jeugdstrafrecht, en lid van de genoemde specialisatieverenigingen.

 

De kosten van rechtshulp vallen over het algemeen reuze mee. Als je het echt niet kan betalen dan kan mr Bondam een toevoeging van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand voor je aanvragen. Als je daar geen recht op hebt en je het wel zelf moet betalen bedenk dan dat als de zaak eindigt met vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging je in de meeste gevallen de gemaakte kosten kunt terugvragen bij Justitie. Als dat onverhoopt niet lukt dan matigt mr Bondam de declaratie naar een voor de zaak aanvaardbaar en redelijk bedrag.

 

Moet je komen?

 

Volwassen verdachten zijn niet verplicht om bij de zitting te verschijnen. Kinderen in strafzaken voor de kinderrechter wel.

 

Als volwassenen kan je de verdediging dus overlaten aan een advocaat, als je die daarvoor hebt gemachtigd. Soms is het slim om niet persoonlijk te komen (je kan dan in ieder geval niet iets doms zeggen wat uiteindelijk net een veroordeling oplevert), maar soms ook wel.

 

Als je toch bij de rechter komt:

 

Tijdens de zitting zal de rechter je ondervragen. Als verdachte bent je niet verplicht om op deze vragen antwoord te geven. Dat heet zwijgrecht. Als de rechter voldoende weet over de zaak, dan geeft de rechter het woord aan de officier van justitie. De officier zegt dan wat hij of zij van de zaak vindt. Dat heet het requisitoir. Het requisitoir eindigt met de eis van de officier van justitie. Meestal eist de officier een straf maar het kan ook zijn dat de officier vrijspraak eist.

 

Na de eis, krijgt de verdachte of de advocaat van de verdachte het woord. De officier mag daar weer op reageren. Vervolgens krijgt  de verdachte of de advocaat weer het woord. Vervolgens heeft de verdachte nog het laatste woord.

 

vonnis

 

Daarna geeft de rechter meestal een vonnis. De rechter is niet gebonden aan de eis van de officier van justitie maar mag ook een lagere of hogere straf opleggen. 

Dit vonnis kan zijn: 

bij geen of onvoldoende bewijs, vrijspraak;

als het feit of de verdachte niet strafbaar is (ontslag van alle rechtsvervolging);

of helaas en dat komt ook voor, een veroordeling.

 

De uitspraak is bij de kantonrechter en de politierechter meestal direct bij de zitting.  Je kan dan direct zeggen of je het ermee eens bent of niet. Als zowel de verdachte of officier het eens zijn dan is de zaak daarmee onherroepelijk.

 

Bij de meervoudige strafkamer is de uitspraak  meestal pas na 14 dagen. Je bent niet verplicht om daarbij aanwezig te zijn. Als je een advocaat hebt kan deze de uitspraak opvragen.

 

Wat dan?  

 

Als de zaak onherroepelijk is dan gaan er soms weer termijnen lopen zoals het melden bij de reclassering binnen het door de rechter bepaalde aantal dagen. Let daar op want anders kan een voorwaardelijk opgelegde straf worden omgezet in een onvoorwaardelijke straf.

 

Als je het er niet mee eens bent: hoger beroep bij het Gerechtshof

 

De termijn van hoger beroep is normaal gesproken 14 dagen. Maar pas wel op, je kan niet altijd in hoger beroep, en in hoger beroep kan er soms ook een hogere straf worden opgelegd.

 

Binnen 14 dagen na het instellen van het hoger beroep moet je schriftelijk laten weten wat de redenen zijn voor het hoger beroep. Als je in hoger beroep komt dan moet je daarvoor echt goede redenen hebben en daarom is dat zeker niet iets wat je zonder strafrechtadvocaat moet doen.

 

Cassatie

 

 

Cassatie bij de Hoge Raad is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk. Het heeft alleen een kans op succes als de procedureregels geschonden zijn, de Hoge Raad kijkt in beginsel niet naar de feiten en vertrouwt wat dat betreft op de beoordeling van de rechters bij het Gerechtshof.