dagvaarding voor de strafrechter ontvangen?

Als u een dagvaarding ontvangt om voor de  kantonrechter, politierechter of meervoudige strafkamer te verschijnen: wat moet u dan doen?

 

U moet vooral op tijd reageren.

 

Twee termijnen zijn erg belangrijk.

 

De acht dagen termijn: soms is het zinvol om een bezwaar tegen de dagvaarding in te dienen. De termijn daarvoor is heel kort. Dat moet binnen acht dagen na uitreiking van de dagvaarding. Dit kan ook niet zomaar per brief maar moet echt per akte bij de griffie. Een strafrechtadvocaat weet hoe dat moet. Let dus op, acht dagen zijn zo voorbij. 

 

De tien dagen termijn: Als u denkt dat het belangrijk is dat getuigen of deskundigen naar de zitting komen dan is het belangrijk om dat uiterlijk 10 dagen voor de zitting aan de Officier van Justitie te vragen. Als u het later vraagt dan betekent dat vaak dat men er geen rekening meer mee hoeft te houden.

 

Om te bekijken of het zinvol is om getuigen en deskundigen naar de zitting te laten komen of om bezwaar tegen de dagvaarding te laten maken moet u het dossier eerst laten beoordelen door een strafrechtadvocaat. Omdat het opvragen van het dossier soms ook wel enige tijd kan duren is het wel van belang om,  zodra u de dagvaarding ontvangen heeft, direct contact met een strafrechtadvocaat op te nemen. 

 

Is het slim om een advocaat in te schakelen?

 

In strafzaken bij de kantonrechter is het niet gebruikelijk om een strafrechtadvocaat in te schakelen omdat de kosten van rechtsbijstand vaak te hoog zijn in verhouding zijn met de te verwachten straffen. U kunt er normaal gesproken ook geen toevoeging van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand voor krijgen. Maar het kan natuurlijk om een principiële kwestie gaan en dan mag het natuurlijk wel. Als u de zaak wint kunt u in veel gevallen al de gemaakte kosten voor rechtsbijstand terugvragen bij Justitie.

 

Als u verdacht wordt van een misdrijf en bij de politierechter of meervoudige strafkamer bent gedagvaard dan is het vaak wel zo wijs om een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen. 

 

De kosten van rechtshulp vallen over het algemeen reuze mee. Als u het echt niet kan betalen dan kan mr Bondam een toevoeging van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand voor u aanvragen. Als u daar geen recht op heeft en u het wel zelf moet betalen dan is het vaak mogelijk om naderhand een verzoek in te dienen om de gemaakte kosten te laten vergoeden. 

 

Moet u komen?

 

Volwassen verdachten zijn niet verplicht om bij de zitting te verschijnen. Kinderen in strafzaken voor de kinderrechter wel.

 

Als volwassene kunt u de verdediging dus overlaten aan een advocaat, als u die daarvoor heeft gemachtigd. 

 

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter: hoger beroep bij het Gerechtshof

 

De termijn van hoger beroep is normaal gesproken 14 dagen. Maar pas wel op, je kan niet altijd in hoger beroep, en in hoger beroep kan er soms ook een hogere straf worden opgelegd. Appelleren is riskeren. Het is geen loterij zonder nieten. 

 

Binnen 14 dagen na het instellen van het hoger beroep moet u bovendien nog eens schriftelijk laten weten wat de redenen zijn voor het hoger beroep. Als u in hoger beroep komt dan moet u daarvoor echt goede redenen hebben.  

 

Cassatie

 

Cassatie bij de Hoge Raad is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk. Het heeft alleen een kans op succes als de procedureregels geschonden zijn, de Hoge Raad kijkt in beginsel niet naar de feiten.