wet tijdelijk huisverbod

 

Als u te maken krijgt met de wet tijdelijk huisverbod dan kunt u daar wat aan doen. Hiertegen is een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank mogelijk. In beginsel heeft iedereen onafhankelijk van zijn inkomen en vermogen recht op toevoeging van een advocaat zonder eigen bijdrage voor de noodzakelijk voorlopige voorziening. Als u contact opneemt en een kopie van het aan u uitgereikte huisverbod en uw bsn nummer opstuurt dan kan de procedure voor u worden gestart. Hiervoor  worden dus geen kosten in rekening gebracht.