tarieven van mr Bondam strafrechtadvocaat en jeugdstrafrechtadvocaat

tarieven 2019 - slechts ter indicatie: leidend zijn de schriftelijk gemaakte afspraken. 

 

speciaal tarief voor de eerste bespreking met mr Bondam voorafgaand aan het eerste politieverhoor voor niet aangehouden verdachten:   

 

Dit is het belangrijkste deel van uw strafzaak!   In deze fase heeft u nooit recht op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Mr Bondam bereidt u tijdens de eerste bespreking voor op het verhoor. De tijd die hieraan wordt besteed is maximaal een uur.

 

Kostenindicatie:

 

voor bedrijven: 200 (tweehonderd) Euro.

Voor particulieren:  100 (honderd) euro. 

 

 

 

Als de zaak eindigt met een sepot  (wegens gebrek aan bewijs) , vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging kan mr Bondam in de meeste gevallen de door u gemaakte kosten bij Justitie voor u terugvragen. 

 

voor rechtsbijstand bij de overige werkzaamheden in de politiefase:

De zaak ligt dan dus nog bij de politie. Er  is dan nog geen vervolgingsbeslissing genomen en er is nog geen parketnummer aan de zaak toegekend.  U moet hierbij denken aan het opvragen van processtukken,  rechtsbijstand tijdens het verhoor,  overleg met de politie over de voortgang van de zaak , en het vragen om een sepot beslissing. U kunt hiervoor ook geen toevoeging van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand verkrijgen. Dan gelden de onderaan vermelde uurtarieven. 

 

voor werkzaamheden in het strafrecht na de politiefase:

Als de zaak van de politie is toegezonden naar de Officier van Justitie en er aan de zaak een parketnummer is toegekend is de politiefase voorbij. Het kan zijn dat er een dagvaarding wordt uitgereikt of dat u een uitnodiging krijgt voor een strafbeschikking hoorzitting bij de Officier van Justitie.  Dan komt u mogelijk wel in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.  Advocatenkantoor Bondam is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand als High Trust kantoor. Dat betekent dat mr Bondam een toevoeging voor u aan kan vragen en u de beslissing daarover binnen enkele dagen in de bus heeft. Mr Bondam wordt dan verder betaald door de Raad voor Rechtsbijstand.  Voor u geldt dan dat u eenmalig een eigen bijdrage verschuldigd bent die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. De laagste eigen bijdrage is 145 Euro. Bij kinderen jeugdstrafzaken of bij gedetineerde cliënten kan mr Bondam de rechtbank vragen om een "last tot toevoeging" en dan is de eigen bijdrage  0 Euro. De eigen bijdragen variëren in strafzaken daarmee tussen 0 en 835 Euro (tarieven 2019).

 

Deze eigen bijdrage krijgt u terug van de Raad voor Rechtsbijstand als de zaak eindigt met een sepot, ontslag van alle rechtsvervolging of vrijspraak. Het kost u dan dus niets. 

 

Als u buiten de toevoegingsgrenzen valt, of  om andere redenen liever geen gebruik maakt van een toevoeging moet u zelf de kosten van rechtsbijstand betalen.  Als de zaak eindigt met sepot wegens gebrek aan bewijs, vrijspraak,  of ontslag van alle rechtsvervolging dan kunt u de kosten in de meeste gevallen met succes terugvragen bij de Staat. Dan kost gespecialiseerde rechtsbijstand u dus uiteindelijk niets. 

 

tarieven

De tarieven voor als u niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand,  zijn:

 

 

285 Euro per uur excl. btw voor het geval dat u de zaak wint en u die kosten geheel kan  terugvragen.  Het tarief is gebaseerd op het basisuurtarief van 219 Euro vermeerderd met een factor 1,3 op grond van specialisatie als NVSA strafrechtadvocaat en meer dan 25 jaar ervaring.

 

219 euro per uur excl btw in overige zaken (basisuurtarief ); 

 

150 euro  per uur excl. btw in zaken met een klein belang of voor mensen met geringe draagkracht; in bijzondere gevallen kan dit bedrag nog verder worden verlaagd.  

 

of een vooraf gesproken vast all in bedrag.  

 

In veel gevallen wordt een gecombineerd tarief afgesproken. Een tarief voor als u de zaak wint en u de kosten kunt declareren bij de Staat,  en een gematigd tarief of een vast bedrag voor als dat niet het geval is en u de kosten zelf moet dragen.  

   

Een gebruikelijk voorschot voor een strafzaak varieert tussen de 500 en 1000 Euro.  

 

meer weten? neem vrijblijvend contact op    Bel Otto Bondam op  0653444683

 

rechtsbijstandverzekering: 

Voor zover u een rechtsbijstandverzekering heeft die dekking biedt heeft u vrije advocaat keuze. U behoeft dus geen genoegen te nemen met een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar maar mag ook een strafrechtadvocaat inschakelen. Als u uw polisvoorwaarden goed leest dan blijkt vrijwel altijd dat u wat betreft strafzaken niets aan uw rechtsbijstandverzekering heeft. 

 

Overige schadevergoeding in strafzaken: Als u wordt vrijgesproken, als de zaak wordt geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, of als u wordt ontslagen van alle rechtsvervolging, dan komt u behalve voor vergoeding van de kosten van rechtsbijstand ook in aanmerking voor schadevergoeding voor de tijd die u in verzekering of voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, en voor de overige kosten die samenhangen met de strafzaak. Maar ook als u wordt veroordeeld heeft u recht op vergoeding van bepaalde kosten die u heeft gehad tijdens uw procedure mits deze kosten een aantoonbare bijdrage aan uw verdediging hebben geleverd. U moet daarbij denken aan de kosten van een in opdracht van u verricht onderzoek zoals een voor de verdediging belangrijke DNA contra expertise. Wees er dan wel snel bij. Binnen drie maanden nadat de zaak geëindigd is kunt u daar om vragen. 

 

Schadevergoeding in bestuursrechtelijke zaken: Ook in bestuursrechtelijke zaken (zoals bij bezwaar tegen intrekking van een "grijze pas") kunt u in bezwaar en beroep aanspraak maken op een vergoeding van de door u gemaakte proceskosten. U moet daar dan wel om (laten) vragen, want als u er niet om vraagt dan krijgt u het niet. 

 

Op de dienstverlening van advocatenkantoor Bondam zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het kantoor heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.