Tarieven

Tarieven 2020 

 

Tarief voor mensen die gedetineerd zijn of in een gesloten instellling zijn opgenomen:

in beginsel 0 euro;  

 

Tarief voor strafzaken tegen minderjarigen:

in beginsel 0 euro;   

 

Speciaal tarief voor de eerste bespreking  voorafgaand aan het eerste politieverhoor voor niet aangehouden verdachten:   uw bijdrage is 242 euro inclusief 21% BTW.  toelichting: In deze fase heeft u nooit  recht op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Mr Bondam zoekt uit waar het over gaat en bereidt u op kantoor of online goed voor op het poltieverhoor.  Als u de zaak vervolgens wint omdat de zaak eindigt met een sepot wegens gebrek aan bewijs, vrijspraak,  of ontslag van alle rechtsvervolging dan kan mr Bondam de gemaakte kosten geheel terugvragen.

zie rechtsbijstand voor politieverhoor

 

De kosten in zaken waar u pro deo rechtsbijstand ( een toevoeging) voor kunt krijgen:  

als de zaak na het politie onderzoek bij de Officier van Justitie dan wel de rechtbank ligt dan kunt u meestal een toevoeging krijgen:  uw inkomen en vermogen moet dan wel binnen de daarvoor gestelde grenzen liggen. U krijgt dan een eigen bijdrage opgelegd. De laagste eigen bijdrage is 148 Euro en de hoogste eigen bijdrage is 853 Euro .  Als u een eigen bijdrage krijgt opgelegd: U kunt bijzondere bijstand vragen om de eigen bijdrage vergoed te krijgen.  Als u de zaak wint kan deze eigen bijdrage meestal worden kwijtgescholden.   

 

Tarieven als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging 

Voor bepaalde werkzaamheden krijgt u nooit een toevoeging. En als u buiten de inkomensgrenzen valt krijgt u ook geen toevoeging.  De tarieven varieren tussen 150 Euro en 300 Euro per uur plus BTW of een vooraf gesproken vast all in bedrag. In tegenstelling tot bij veel andere advocatenkantoren wordt geen extra "kantoorkostenopslag" van 5 tot 10 % in rekening gebracht. Vaak wordt een gecombineerd tarief afgesproken. Een standaardtarief voor als u de zaak wint en u de kosten dus met succes kunt declareren bij de Staat,  en een gematigd tarief of een vast bedrag voor als dat niet het geval is en u de kosten uiteindelijk zelf moet dragen.   

  

Voorschot    

Een gebruikelijk voorschot voor een strafzaak varieert tussen de 1000 en 2000 Euro.  

 

Dit is slechts ter indicatie: leidend zijn de schriftelijk gemaakte afspraken. 

 

Vergoeding van kosten en bijzondere bijstand

Als u de zaak wint en de zaak eindigt met sepot wegens gebrek aan bewijs, vrijspraak,  of ontslag van alle rechtsvervolging dan kunt u de kosten in de meeste gevallen met succes terugvragen bij de Staat. Dan kost gespecialiseerde rechtsbijstand u dus uiteindelijk niets. 

 

Overige schadevergoeding in strafzaken: Als u wordt vrijgesproken, als de zaak wordt geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, of als u wordt ontslagen van alle rechtsvervolging, dan komt u behalve voor vergoeding van de kosten van rechtsbijstand ook in aanmerking voor schadevergoeding voor de tijd die u in verzekering of voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, en voor de overige kosten die samenhangen met de strafzaak. Maar ook als u wordt veroordeeld heeft u recht op vergoeding van bepaalde kosten die u heeft gehad tijdens uw procedure mits deze kosten een aantoonbare bijdrage aan uw verdediging hebben geleverd. U moet daarbij denken aan de kosten van een in opdracht van u verricht onderzoek zoals een voor de verdediging belangrijke DNA contra expertise. Wees er dan wel snel bij. Alleen binnen 90 dagen nadat de zaak geëindigd is kunt u daar om vragen. 

 

Schadevergoeding in bestuursrechtelijke zaken: Ook in bestuursrechtelijke zaken (zoals bij bezwaar tegen intrekking van een "grijze pas") kunt u in bezwaar en beroep aanspraak maken op een vergoeding van de door u gemaakte proceskosten. U moet daar dan wel om (laten) vragen, want als u er niet om vraagt dan krijgt u het niet.