Tarieven

Tarieven 2021  - laatst bijgewerkt op 12-4-2021 

 

Tarief voor mensen die gedetineerd zijn of in een gesloten instellling zijn opgenomen:

in beginsel 0 euro;  

 

Tarief voor strafzaken tegen minderjarigen:

in beginsel 0 euro;   

 

rechtsbijstand voor politieverhoor

(voor niet aangehouden verdachten - geen toevoeging voor mogelijk) 

152 Euro (maximaal 1 uur werkzaamheden); dit bedrag wordt in mindering gebracht op de eigen bijdrage als het een strafzaak wordt, mr Bondam een toevoeging voor u aanvraagt en u een eigen bijdrage krijgt opgelegd.

    

De kosten in zaken waar u pro deo rechtsbijstand (een toevoeging) voor kunt krijgen:  

als de zaak na het politie onderzoek bij de Officier van Justitie dan wel de rechtbank ligt dan kunt u meestal een toevoeging krijgen:  uw inkomen en vermogen moet dan wel binnen de daarvoor gestelde grenzen liggen. U krijgt dan een eigen bijdrage opgelegd. De laagste eigen bijdrage is 152 Euro en de hoogste eigen bijdrage is 875 Euro.  Als u al betaald heeft voor rechtsbijstand voor het politieverhoor dan wordt dat bedrag in mindering gebracht op de eigen bijdrage. 

 

Tarieven als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging 

Voor bepaalde werkzaamheden zoals rechtsbijstand voor en tijdens het politieverhoor krijgt u nooit een toevoeging. En als u buiten de inkomensgrenzen valt krijgt u ook geen toevoeging. 

 

Het basisuurtarief van het kantoor in 2021 is 226 Euro plus btw.  Voor gespecialiseerde strafrecht rechtsbijstand door een NVSA advocaat met meer dan 12 jaar ervaring zoals mr Bondam is dat 30 % hoger hetgeen dus neerkomt op 294 Euro plus BTW.  In beginsel wordt er altijd een schriftelijke  tariefafspraak gemaakt.  De tarieven varieren daarmee tussen 158 Euro en 294 Euro per uur plus BTW.  Ook kan een een vooraf gesproken vast all in bedrag worden afgesproken. Er kan altijd worden gematigd, bijvoorbeeld vanwege de lage draagkracht van de niet bedrijfsmatig handelende client of de simpele aard van de zaak.  

 

De overeengekomen  In tegenstelling tot bij veel andere advocatenkantoren wordt geen extra "kantoorkostenopslag" van 5 tot 10 % in rekening gebracht.

 

Vaak wordt een gecombineerd tarief afgesproken. Een standaardtarief voor als u de zaak wint en u de kosten dus met succes kunt declareren bij de Staat,  en een gematigd tarief of een vast bedrag voor als dat niet het geval is en u de kosten uiteindelijk zelf moet dragen.

  

Voorschot    

Het is gebruikelijk om bij de aanvang van de zaak een voorschot in rekening te brengen.

 

Als het de verwachting is dat u recht heeft op een toevoeging met de laagste eigen bijdrage dan is het voorschot voor iedere zaak 152 Euro.

 

Als dat niet het geval is dan is een gebruikelijk voorschot:

voor rechtsbijstand voor het politieverhoor ook  152 Euro ( incl 21 % btw);  

voor een klaagschriftprocedure over een in beslag genomen auto of scooter 605 Euro;

voor een zaak bij de politierechter  750 Euro;

voor een zaak bij de Meervoudige Strafkamer is dat 1000 Euro.  

 

Dit is slechts ter indicatie: leidend zijn de schriftelijk gemaakte afspraken. 

 

Vergoeding van uw kosten als u de zaak wint 

Als u de zaak wint en de zaak eindigt met sepot wegens gebrek aan bewijs, vrijspraak,  of ontslag van alle rechtsvervolging dan kunt u de door u gemaakte kosten in de meeste gevallen met succes terugvragen bij de Staat. Als u een toevoeging had dan wordt de eigen bijdrage kwijtgescholden. Dan kost gespecialiseerde rechtsbijstand u dus uiteindelijk niets. 

 

Overige schadevergoeding in strafzaken: Als u wordt vrijgesproken, als de zaak wordt geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, of als u wordt ontslagen van alle rechtsvervolging, dan komt u behalve voor vergoeding van de kosten van rechtsbijstand ook in aanmerking voor schadevergoeding voor de tijd die u in verzekering of in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, en voor de overige kosten die samenhangen met de strafzaak.

 

Maar ook als u wordt veroordeeld heeft u recht op vergoeding van bepaalde kosten die u heeft gehad tijdens uw procedure mits deze kosten een aantoonbare bijdrage aan uw verdediging hebben geleverd. U moet daarbij denken aan de kosten van een in opdracht van u verricht onderzoek zoals een voor de verdediging belangrijke DNA contra expertise.

 

Wees er wel snel bij. Alleen binnen 90 dagen nadat de zaak geëindigd is kunt u daar om vragen. 

 

Schadevergoeding in bestuursrechtelijke zaken: Ook in bestuursrechtelijke zaken (zoals bij bezwaar tegen intrekking van een "grijze pas") kunt u in bezwaar en beroep aanspraak maken op een vergoeding van de door u gemaakte proceskosten. U moet daar dan wel om (laten) vragen, want als u er niet om vraagt dan krijgt u het niet.