tarieven van mr Bondam strafrechtadvocaat en jeugdstrafrechtadvocaat

tarieven en vergoedingen - 2017 - slechts ter indicatie: leidend zijn de schriftelijk gemaakte afspraken. 

 

tarief rechtsbijstand voorafgaand aan het eerste politieverhoor voor niet aangehouden verdachten- vast bedrag  200 Euro incl btw -

Dit is wellicht het belangrijkste deel van uw strafzaak!   Mr Bondam legt contact met politie en / of de Officier van Justitie en bereidt u voor op het verhoor. De tijd die hieraan wordt besteed is maximaal twee uur.    Als de zaak eindigt met een sepot  (wegens gebrek aan bewijs) , vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging kan mr Bondam in de meeste gevallen dit geld bij Justitie voor u terugvragen. 

 

toevoegingszaken:

Mr Bondam behandelt zaken ook op toevoegingsbasis. Advocatenkantoor Bondam is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand als High Trust kantoor. Dat betekent dat mr Bondam een toevoeging voor u aan kan vragen en u de beslissing binnen enkele dagen in de bus heeft. Mr Bondam wordt dan verder betaald door de Raad voor Rechtsbijstand.  Voor u geldt dat u dan slechts een eigen bijdrage verschuldigd bent die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. De laagste eigen bijdrage is 143 Euro. Bij jeugdstrafzaken of bij gedetineerde cliënten kan mr Bondam de rechtbank vragen om een "last tot toevoeging" en dan is de eigen bijdrage nul. De eigen bijdragen variëren in strafzaken daarmee tussen 0 en 823 Euro (tarieven 2018). Deze eigen bijdrage krijgt u terug van de Raad voor Rechtsbijstand als de zaak eindigt met een sepot, ontslag van alle rechtsvervolging of vrijspraak. In sommige gevallen kan de Raad voor Rechtsbijstand het door hen uitbetaalde salaris terugvorderen bij de client.  

 

Betalende strafzaken - no win low fee:  

Mr Bondam is altijd helder en redelijk zijn wat betreft de financiële kant van de zaak. 

Als u buiten de toevoegingsgrenzen valt, of  om andere redenen liever geen gebruik maakt van een toevoeging moet u zelf de kosten van rechtsbijstand betalen: De tarieven in strafzaken varieren bij mr Bondam tussen 137,50 Euro tot 275 Euro per uur plus btw.  Als de zaak eindigt met sepot wegens gebrek aan bewijs, vrijspraak of ontslag van alle rechtsvergoeding dan kunt u de kosten in de meeste gevallen met succes terugvragen bij de Staat. Voor het geval dat niet mogelijk is kan van tevoren worden afgesproken dat de aan u in rekening te brengen kosten worden gematigd (no win less pay).  Een gebruikelijk voorschot voor een strafzaak is 1000 Euro.  

 

meer weten? neem vrijblijvend contact op    Bel Otto Bondam op  0653444683

rechtsbijstandverzekering: 

Dit is vaak een fopspeen. Voor zover u een rechtsbijstandverzekering heeft die dekking biedt heeft u vrije advocaat keuze. U behoeft dus geen genoegen te nemen met een niet in strafrecht gespecialiseerde jurist van de rechtsbijstandverzekeraar maar mag ook een externe advocaat inschakelen. Als u uw polisvoorwaarden goed leest dan blijkt vrijwel altijd dat u wat betreft strafzaken helemaal niets aan rechtsbijstandverzekeraars heeft. 

 

Overige schadevergoeding in strafzaken: Als u wordt vrijgesproken, de zaak wordt geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, of u  wordt ontslagen van alle rechtsvervolging, dan komt u behalve voor vergoeding van de kosten van rechtsbijstand ook in aanmerking voor schadevergoeding voor de tijd die u in verzekering of voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, en voor de overige kosten die samenhangen met de strafzaak. Maar ook als u wordt veroordeeld heeft u recht op vergoeding van bepaalde kosten die u heeft gehad tijdens uw procedure mits deze kosten een aantoonbare bijdrage aan uw verdediging hebben geleverd. U moet daarbij denken aan de kosten van een in opdracht van u verricht onderzoek zoals een voor de verdediging belangrijke DNA contra expertise. Wees er dan wel snel bij. Binnen drie maanden nadat de zaak geëindigd is kunt u daar om vragen. 

 

Schadevergoeding in bestuursrechtelijke zaken: Ook in bestuursrechtelijke zaken (zoals bij bezwaar tegen intrekking van een "grijze pas") kunt u in bezwaar en beroep aanspraak maken op een vergoeding van de door u gemaakte proceskosten. U moet daar dan wel om (laten) vragen, want als u er niet om vraagt dan krijgt u het niet. 

 

Op de dienstverlening van advocatenkantoor Bondam zijn algemene voorwaarden van toepassing. Het kantoor heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.