tarieven

toevoeging

Als u in aanmerking komt voor een toevoeging van gesubsidieerde rechtsbijstand bent u soms in het geheel geen eigen bijdrage of een geringe eigen bijdrage verschuldigd. Als u de zaak wint kan deze eigen bijdrage vaak worden kwijtgescholden.   

 

tarieven 2020 - slechts ter indicatie: leidend zijn de schriftelijk gemaakte afspraken. 

De tarieven zijn marktconform. In tegenstelling tot bij veel andere advocatenkantoren wordt geen extra "kantoorkostenopslag" van 5 tot 10 % in rekening gebracht.   

 

speciaal tarief voor de eerste bespreking  voorafgaand aan het eerste politieverhoor voor niet aangehouden verdachten:   

In deze fase heeft u geen recht op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Mr Bondam zoekt uit waar het over gaat en bereidt u voor op het verhoor. De tijd die hieraan wordt besteed is maximaal een uur. Dit kan ook online. Zie hiervoor de webshop. Kosten:  242 euro inclusief 21% BTW. . 

 

voor rechtsbijstand bij de overige werkzaamheden in de politiefase:

U moet hierbij denken aan het opvragen van processtukken,  rechtsbijstand tijdens het verhoor,  overleg met de politie over de voortgang van de zaak , en het vragen om een sepot beslissing. U kunt hiervoor ook geen toevoeging van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand verkrijgen. Dan gelden de onderaan vermelde uurtarieven. 

 

voor werkzaamheden in het strafrecht na de politiefase:

Als de zaak van de politie is toegezonden naar de Officier van Justitie en er aan de zaak een parketnummer is toegekend is de politiefase voorbij. Het kan zijn dat er een dagvaarding wordt uitgereikt of dat u een uitnodiging krijgt voor een strafbeschikking hoorzitting bij de Officier van Justitie.  Dan komt u mogelijk wel in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.  Advocatenkantoor Bondam is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand als High Trust kantoor. Dat betekent dat we een toevoeging voor u aan kunnen vragen en u de beslissing daarover binnen enkele dagen in de bus heeft. Mr Bondam wordt dan verder betaald door de Raad voor Rechtsbijstand.  Voor u geldt dan dat u eenmalig een eigen bijdrage verschuldigd bent die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. De laagste eigen bijdrage in is 145 Euro en de hoogste eigen bijdrage is 845 Euro   . 

 

Bij jeugdstrafzaken van kinderen of bij gedetineerde cliënten zal de rechtbank vaak een "last tot toevoeging" afgeven en dan is de eigen bijdrage nihil,  0 Euro

 

Als u buiten de toevoegingsgrenzen valt, geen recht heeft op een toevoeging of  om andere redenen liever geen gebruik maakt van een toevoeging dan dient u de kosten van rechtsbijstand zelf te betalen. 

 

Als de zaak eindigt met sepot wegens gebrek aan bewijs, vrijspraak,  of ontslag van alle rechtsvervolging dan kunt u de kosten in de meeste gevallen met succes terugvragen bij de Staat. Dan kost gespecialiseerde rechtsbijstand u dus uiteindelijk niets. 

 

tarieven

De tarieven voor als u niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand,  zijn:

 

285 Euro per uur excl. btw voor het geval dat u de zaak wint en u die kosten geheel kan  terugvragen.  Het tarief is gebaseerd op het basisuurtarief van 219 Euro vermeerderd met een factor 1,3 op grond van specialisatie als NVSA strafrechtadvocaat en meer dan 25 jaar ervaring oin de strafrechtadvocatuur.

 

219 euro per uur excl btw in overige zaken (basisuurtarief ); 

 

150 euro  per uur excl. btw in zaken met een klein belang of voor mensen met geringe draagkracht. 

 

of een vooraf gesproken vast all in bedrag.  

 

In veel gevallen wordt een gecombineerd tarief afgesproken. Een tarief voor als u de zaak wint en u de kosten kunt declareren bij de Staat,  en een gematigd tarief of een vast bedrag voor als dat niet het geval is en u de kosten zelf moet dragen.  

   

Een gebruikelijk voorschot voor een strafzaak varieert tussen de 500 en 1000 Euro.  

 

meer weten? neem vrijblijvend contact op    Bel mr Bondam op  0653444683

 

rechtsbijstandverzekering: 

Voor zover u een rechtsbijstandverzekering heeft die dekking biedt heeft u vrije advocaat keuze. U behoeft dus geen genoegen te nemen met een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar maar mag ook een strafrechtadvocaat inschakelen. Als u uw polisvoorwaarden goed leest dan blijkt vrijwel altijd dat u wat betreft strafzaken niets aan uw rechtsbijstandverzekering heeft. 

 

Overige schadevergoeding in strafzaken: Als u wordt vrijgesproken, als de zaak wordt geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, of als u wordt ontslagen van alle rechtsvervolging, dan komt u behalve voor vergoeding van de kosten van rechtsbijstand ook in aanmerking voor schadevergoeding voor de tijd die u in verzekering of voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, en voor de overige kosten die samenhangen met de strafzaak. Maar ook als u wordt veroordeeld heeft u recht op vergoeding van bepaalde kosten die u heeft gehad tijdens uw procedure mits deze kosten een aantoonbare bijdrage aan uw verdediging hebben geleverd. U moet daarbij denken aan de kosten van een in opdracht van u verricht onderzoek zoals een voor de verdediging belangrijke DNA contra expertise. Wees er dan wel snel bij. Binnen drie maanden nadat de zaak geëindigd is kunt u daar om vragen. 

 

Schadevergoeding in bestuursrechtelijke zaken: Ook in bestuursrechtelijke zaken (zoals bij bezwaar tegen intrekking van een "grijze pas") kunt u in bezwaar en beroep aanspraak maken op een vergoeding van de door u gemaakte proceskosten. U moet daar dan wel om (laten) vragen, want als u er niet om vraagt dan krijgt u het niet.