19. oktober 2023
Op 11 oktober 2023 heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan over de mogelijkheid van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand voor en tijdens politieverhoor van niet aangehouden (dus "ontboden") verdachten. Tot nu toe was het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand simpel. Mensen die ontboden worden om bij de politie te komen, om verhoord te worden als verdachte zonder dat zij zullen worden aangehouden moeten rechtsbijstand helemaal zelf betalen. De Raad van State denkt dat...
27. februari 2023
strafzaken in het nieuws
in het nieuws
18. februari 2022
hulp bij het opvragen van het strafdossier en bij wijziging van een verkeerde sepotcode: rapport van de Nationale Ombudsman van 17 januari 2022
08. maart 2021
sepot: regels per 1 maart 2021
22. januari 2021
Beslag zonder schuld: het Europese Hof helpt. Als u eigenaar bent van een goed zoals een auto motorfiets of scooter dan kan het soms gebeuren dat iemand anders daar iets illegaals mee doet en uw goed vervolgens in beslag wordt genomen. Dit kan ook als u van niets wist en er ook niets aan kon doen om het te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als uw auto geleend wordt door iemand die geen geldig rijbewijs blijkt te hebben en die daarvoor al eerder is gepakt. Het is gek genoeg niet altijd...
06. juli 2020
Inmiddels organiseer ik besprekingen op talloze wijzen. Dat kan bij mij in mijn kantoor waar ik de beschikking heb over grote goed geventileerde spreekkamers. Ook kan dat op een locatie buiten of tijdens een wandeling buiten. En als de telefoon, eventueel als groepsgesprek, Whatsapp video, Facetime, Skype, Skype Business, Microsoft Teams, Zoom, Linkello of een ander platform handig is dan maak ik daar ook graag graag gebruik van. Als u een voorkeur heeft laat het dan weten dan probeer ik het te...
25. maart 2020
Door de Covid-19 corona virus pandemie en de eerder ongekende maatregelen en adviezen van de overheid heb ik besloten alle besprekingen tot 1 juni 2020 te houden via telecommunicatie. Ik gebruik daarbij de telefoon, eventueel als groepsgesprek, of Whatsapp video, Facetime, Skype, Zoom, Linkello en Microsoft Teams, afhankelijk van verdere maatregelen van de overheid. We komen in onbekend gebied met maatregelen die we in vredestijd niet eerder hebben gezien. We moeten allemaal samenwerken en ons...
10. maart 2020
Voorwaardelijke celstraf en taakstraf voor Hawala bankieren Hawala bankieren is een manier om buiten de bank of een money-transfer-kantoor om geld ergens anders, vaak in het buitenland, terecht te laten komen. Het is een populaire betalingsmethode in landen zoals Turkije en Syrië maar ook in Duitsland en Nederland komt het steeds meer voor. Kenmerkend is een uitgebreid systeem van verrekening tussen personen die elkaar vertrouwen waarbij soms ook contant grote geldhoeveelheden worden...
08. maart 2020
Als u zich wel eens schuldig maakt aan: onvoldoende rechts houden op onoverzichtelijke plaatsen, gevaarlijk inhalen, negeren van een rood kruis; over een vluchtstrook rijden waar dit niet is toegestaan, inhalen voor of op een voetgangersoversteekplaats, niet verlenen van voorrang, overschrijden van de krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid, zeer dicht achter een ander voertuig rijden (bumperkleven), door rood licht rijden, tegen de verkeersrichting inrijden (spookrijden), tijdens het...
19. februari 2020
Er is wel hoger beroep mogelijk tegen een beslissing tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf wegens een nieuw strafbaar feit, ondanks dat dat niet meer expliciet in de (nieuwe) wet (USB) staat. Dat staat onder meer in de vordering tot cassatie in het belang der wet van advocaat-generaal (AG) Bleichrodt die op 18 februari 2020 is ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank Gelderland.De Hoge Raad is voornemens om op vrijdag 6 maart uitspraak te doen. Zie...

Meer weergeven