19. februari 2020
Er is wel hoger beroep mogelijk tegen een beslissing tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf wegens een nieuw strafbaar feit, ondanks dat dat niet meer expliciet in de (nieuwe) wet (USB) staat. Dat staat onder meer in de vordering tot cassatie in het belang der wet van advocaat-generaal (AG) Bleichrodt die op 18 februari 2020 is ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank Gelderland.De Hoge Raad is voornemens om op vrijdag 6 maart uitspraak te doen. Zie...
08. februari 2020
In het strafrecht onderscheidt men de misdrijven en de overtredingen. Mr Bondam verdedigt meestal verdachten van misdrijven. Maar soms wordt hem ook gevraagd om cliënten bij te staan bij de wat lichtere zaken, de overtredingen, zeker als die wat grotere gevolgen kunnen hebben. In dit geval ging het om een succesvolle ondernemer uit de regio Haarlem die na een geslaagde deal, om zichzelf eens te trakteren, een mooie auto had gekocht. Dit was een Ferrari met meer dan 650 PK en een topsnelheid...
06. februari 2020
In deze zaak was de cliënt verdachte geweest van belediging en smaad op sociale media van een bekende persoon. Cliënt beheerste de taal niet 100% en er was ook echt sprake van misverstanden in de communicatie. Het was niet beledigend bedoeld maar blijkbaar wel zo opgevat. Het ging eigenlijk nergens over, maar ja, er lag nu eenmaal een aangifte en zo kwam cliënt in de grote strafrechtelijke molen terecht. Cliënt werd toen in maart 2018 gehoord als verdachte. Vervolgens is cliënt akkoord...
06. februari 2020
De rechtbank Den Haag heeft op 28 januari 2020 een bezwaar van een minderjarige tegen bepaling en verwerking van een DNA profiel gegrond verklaard. Dat lijkt niet zo bijzonder maar is het eigenlijk wel. De minderjarige die nog nooit met justitie in aanraking was gekomen was het jaar daarvoor veroordeeld voor iets heel onbenulligs en had toen een geheel voorwaardelijke taakstraf van 20 uur gekregen. Maar toen werd hij vervolgens ook nog eens gedwongen om DNA af te staan. De wetstekst is redelijk...
12. juli 2019
kan je wat doen tegen dna afname, en opslag en verwerking van het DNA profiel bij kinderen?
12. juli 2019
hoe lang kan je wachten op een kinder strafzaak bij de kinderrechter?
13. juni 2019
Cliënt tevredenheid onderzoek (CTO): Hier kunt u uw reacties kwijt hoe u de dienstverlening heeft ervaren. U kunt daarbij denken aan: Is er voor u gedaan wat is afgesproken? Werd er goed met u gecommuniceerd? Waren de kosten in orde? Succesverhalen zijn natuurlijk welkom maar eerlijke opbouwende kritiek wordt ook gewaardeerd.
31. december 2017
Na meer dan 20 jaar kantoor te hebben gehouden in Wassenaar is per 1 januari 2018 het kantoor van strafrechtadvocaat Bondam gevestigd in het House of Vision in Voorschoten. Het nieuwe adres is is nu: Otto Bondam , advocaat , Rouwkooplaan 5, 2251 AP Voorschoten.
02. september 2017
Heeft u recht op inzage in het politiedossier voor het eerste verhoor als verdachte? Als je verdachte bent dan heb je het recht om de processtukken in te zien. Je hebt recht op kennisneming van de processtukken, nog voordat je feitelijk wordt verhoord. Het staat gewoon in de wet en is ook gewoon een kwestie van een eerlijk proces zoals bedoeld in Artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (artikel 6 EVRM). Sinds 1 januari 2013 is...
03. juni 2017
strafbeschikkingen kan je beter niet accepteren. De straffen zijn om te beginnen vaak al te hoog. Als je er op tijd - dus binnen twee weken- verzet tegen instelt dan hoor je er meestal heel lang niets meer van en vaak wordt de zaak uiteindelijk zelfs geseponeerd, of krijg je een lagere straf. Zie het rapport "beproefd verzet" de moeite van het lezen waard!

Meer weergeven