12. juli 2019
kan je wat doen tegen dna afname, en opslag en verwerking van het DNA profiel bij kinderen?
12. juli 2019
hoe lang kan je wachten op een kinder strafzaak bij de kinderrechter?
13. juni 2019
Cliënt tevredenheid onderzoek (CTO): Hier kunt u uw reacties kwijt hoe u de dienstverlening heeft ervaren. U kunt daarbij denken aan: Is er voor u gedaan wat is afgesproken? Werd er goed met u gecommuniceerd? Waren de kosten in orde? Succesverhalen zijn natuurlijk welkom maar eerlijke opbouwende kritiek wordt ook gewaardeerd.
31. december 2017
Na meer dan 20 jaar kantoor te hebben gehouden in Wassenaar is per 1 januari 2018 het kantoor van strafrechtadvocaat Bondam gevestigd in het House of Vision in Voorschoten. Het nieuwe adres is is nu: Otto Bondam , advocaat , Rouwkooplaan 5, 2251 AP Voorschoten.
02. september 2017
Heeft u recht op inzage in het politiedossier voor het eerste verhoor als verdachte? Als je verdachte bent dan heb je het recht om de processtukken in te zien. Je hebt recht op kennisneming van de processtukken, nog voordat je feitelijk wordt verhoord. Het staat gewoon in de wet en is ook gewoon een kwestie van een eerlijk proces zoals bedoeld in Artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (artikel 6 EVRM). Sinds 1 januari 2013 is...
03. juni 2017
strafbeschikkingen kan je beter niet accepteren. De straffen zijn om te beginnen vaak al te hoog. Als je er op tijd - dus binnen twee weken- verzet tegen instelt dan hoor je er meestal heel lang niets meer van en vaak wordt de zaak uiteindelijk zelfs geseponeerd, of krijg je een lagere straf. Zie het rapport "beproefd verzet" de moeite van het lezen waard!
18. mei 2017
‘Verdere verstrenging van het strafrecht zat er nu niet meer in’, zegt Teeven. ‘Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.’
18. mei 2017
Per 1 maart 2017 is de tijd dat een verdachte mag mag worden opgehouden voor verhoor verlengd van 6 naar 9 uur ( waarbij de tijd tussen 00:00 en 09:00 niet meetelt.) Hierdoor heeft de politie meer tijd om een zaak uit te zoeken zonder dat iemand in verzekering moet worden gesteld. Het nadeel is dat een verdachte minder snel aanspraak kan maken op schadevergoeding voor de tijd dat men vast zat, daar heeft men pas recht op als men in verzekering is gesteld.