Grijze pas: 

 

Als u een grijze pas heeft op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus dan kan de geringste verdenking u al problemen geven.

 

Als u als verdachte in beeld van politie en justitie bent gekomen dan kan dit aanleiding geven om de toestemming voor het verrichten van beveiligingswerkzaamheden in te trekken. U behoeft daarvoor dus niet eens veroordeeld te zijn. Het strafrechtelijk onderzoek behoeft nog niet eens te zijn afgerond. 

 

Als u in een noodweer situatie een klap uitdeelt, en uw aanvaller draait het verhaal om en doet aangifte tegen u, dan heeft u mogelijk al een probleem.  Dit kan grote gevolgen hebben als u voor uw inkomen afhankelijk bent van uw grijze pas. 

 

Nu wil het wel eens voorkomen dat het besluit tot intrekken van de toestemming te snel en onzorgvuldig is genomen dan wel disproportioneel is. Van belang is dat u op tijd rechtshulp zoekt. Er dient op tijd een gedegen bezwaarschrift te worden ingediend. 

 

Mr Bondam heeft hiermee ruime ervaring en zal u graag helpen bij het indienen van een bezwaarschrift. 

 

Hij zal daarbij ook vragen om een vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 AWB en het besluit van 22 december 1993, houdende nadere regels betreffende de proceskosten veroordeling in bestuursrechtelijke procedures. In veel gevallen krijgt u al de door u gemaakte kosten terug. 

 

Voor een bezwaarschrift en bijstand ter zitting krijgt u een vergoeding van 1082 Euro (tarieven 2022) als u in het gelijk wordt gesteld, en dat gebeurt best vaak.  Dat kan soms betekenen dat de rechtsbijstand u dan dus helemaal niets kost.

 

Als er daarnaast ook een strafrechtdossier ligt dan kan het gunstig zijn dat dit bij 1 advocaat in behandeling is. Beide kwesties hebben invloed op elkaar. 

 

Neem contact op:  

Twijfel niet te lang om het voor te leggen. Neem geheel vrijblijvend telefonisch contact op om het kosteloos telefonisch te bespreken. Dit kan ook al als er alleen nog maar een negatief voornemen en nog geen besluit is. Als mr Bondam de zaak voor u in behandeling neemt dan moet u rekenen op een voorschot van 156 Euro.  Dat is de laagste eigen bijdrage in dergelijke zaken. Als blijkt dat u geen recht heeft op een toevoeging of dat u een hogere eigen bijdrage moete betalen dan zullen er nadere afspraken moeten worden gemaakt.