Om hoorgesprek en strafbeschikking

 

Strafbeschikking voor een misdrijf:

Het belangrijkste is dat u zich moet beseffen dat een strafbeschikking dezelfde status heeft als een veroordeling van de strafrechter en dus ook gevolgen heeft voor uw justitiele documentatie (strafblad) en eventueel benodigde Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De strafbeschikking wordt ook opgelegd in zaken die bij de rechter niet zouden zijn bestraft, of lichter zouden zijn bestraft. Dus simpel gezegd , soms is het beter om de zaak bij de rechter voor te laten komen,  U heeft dan kans op en andere meer gunstige afdoening van de zaak zoals een vrijspraak.    

 

Voorbereiding op om hoorzitting:

Als u van de Officier van Justitie een brief ontvangt waarin u wordt medegedeeld dat de Officier van Justitie voornemens is om aan u een strafbeschikking wegens een misdrijf op te leggen en u daarover wil horen:  U heeft dan recht op een gratis consult met een strafrechtadvocaat.  Daarbij kunnen de  gevolgen voor uw justitiele documentatie en verklaringen omtrent het gedrag met u worden besproken. De kosten daarvan worden betaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Kosten 0 Euro .

 

U krijgt zonder hoorzitting een strafbeschikking van het O.M.  

U heeft dan recht op een gratis consult met een strafrechtadvocaat.  Daarbij kunnen de  gevolgen voor uw justitiele documentatie en verklaringen omtrent het gedrag met u worden besproken. De kosten daarvan worden betaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Kosten 0 Euro.

 

Rechtsbijstand bij de OM hoorzitting: 

U gaat dan samen met uw advocaat naar de OM zitting. 

Dat brengt wel kosten met zich mee. Als u recht heeft op een toevoeging dan is de laagste eigen bijdrage 159 Euro, maar dat krijgt u terug als u de zaak wint. 

 

Verzet tegen de strafbeschikking:    

Zodra een strafbeschikking is uitgereikt kunt u verzet instellen. De termijn is heel erg kort, twee weken. Daarna kan het meestal niet meer. Er staat mogelijk ook een betalingstermijn op de strafbeschikking maar die is veel langer, dus daar moet u niet naar kijken. Als u verzet instelt dan kan de Officier van justitie besluiten om de strafbeschikking in te trekken. In de meeste gevallen wordt de zaak alsnog voorgelegd aan de rechter. 

 

Als u een strafbeschikking heeft ontvangen dan is het vaak zinvol om daartegen verzet in te laten stellen. We krijgen dan de processtukken. Daarna kunnen we beoordelen of de strafbeschikking terecht is of niet, en of het zinvol is om het verzet te handhaven. Als u recht heeft op een toevoeging is de laagste eigen bijdrage 159 euro, als u dat al betaald had voor rechtsbijstand tijdens de OM zitting dan hoeft u dat niet nogmaals te betalen. U krijgt dit terug als u de zaak wint. 

 

Wacht niet te lang en neem tijdig contact op!