wet Wapens en Munitie

strafrecht advocaat voor verboden wapenbezit nodig?  

Drie gouden tips bij verdenking van overtreding van de Wet Wapens en Munitie:

Tip 1: leg geen enkele verklaring af zonder eerst met een wapens en munitie strafrechtadvocaat te hebben gesproken;  

Tip 2: Doe geen afstand van in beslag genomen goederen;

Tip 3:  Accepteer geen strafbeschikking.

Bij verdenking van overtreding van de wet heeft de politie vergaande bevoegdheden, bijvoorbeeld voor doorzoeking van de woning. Ook zal de politie het zekere voor het onzekere nemen en harder optreden dan normaal. U kan worden aangehouden en voor drie dagen in verzekering worden gesteld. Bij de wat zwaardere gevallen of bij herhaling kan u meerdere weken en soms maanden in voorlopige hechtenis worden genomen.  

De Wet wapens en Munitie en de daarop gebaseerde regelgeving is gecompliceerd. De politie neemt bij twijfel alles in beslag.

Vaak gebeurt het volgende:

Bij een bezoek aan uw woning of routine controle in het verkeer wordt een inmiddels al lang vergeten traangasspuitbusje gevonden en in beslag genomen.

Of er wordt  tijdens een bezoek aan uw woning een mes aangetroffen dat u niet (op straat) mag dragen maar wel mag hebben. Toch wordt het in beslag genomen.

Of u heeft een nepwapen dat conform de Europese Speelgoedrichtlijn als speelgoed moet worden aangemerkt maar dat volgens de politie teveel op een echt wapen lijkt. Het wordt van u in beslag genomen.

Of de politie vindt in uw woning een wapen en munitie terwijl u hiervan niet op de hoogte was en dit door een derde moet zijn neergelegd. Toch wordt u hiervoor verantwoordelijk gehouden en aangehouden.   

Ook kunt u iets bij u hebben waarvan de politie vindt dat het moet worden aangemerkt als “een voorwerp waarvan, gelet op de aard of de omstandigheden waaronder het wordt aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het is bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen”. Dat kan dus gaan om een klein zakmes dat u bij u heeft om een appeltje te schillen. Of het kan gaan om een  honkbalknuppel in de auto, en dat is al iets moeilijker uit te leggen als u niet aan honkbal doet… Of u heeft bijvoorbeeld een ijzeren zadelstang in uw auto die u net heeft gekocht en die op een fiets wil gaan monteren.

In die gevallen kan wat u daar over zegt ervoor zorgen dat het een verboden wapen wordt.

Als u zegt dat u het bij u heeft voor “uw veiligheid” dan is het daarmee vrijwel zeker een verboden wapen geworden en heeft u mede door uw eigen woorden een probleem. Als u er een andere goede reden voor heeft dan is het geen wapen.    

Over bepaalde wapens zal niet zo snel een discussie ontstaan of u deze mag hebben of niet. Iedereen weet dat je een gewoon vuurwapen niet zonder vergunning mag hebben. Voor sportschutters heet een dergelijke vergunning een verlof en voor jagers heet dat een jachtakte.

Omdat de regelgeving gecompliceerd is kan door politie en justitie ten onrechte worden aangenomen dat een voorwerp een verboden wapen is. Doe dus niet zomaar afstand van in beslag genomen goederen die als wapen zijn aangemerkt. Vraag of ze worden bewaard als stuk van overtuiging omdat u dit eventueel door een door uw strafrechtadvocaat aan te wijzen deskundige wenst te laten beoordelen. Dat kan uiteraard alleen als u er geen afstand van heeft gedaan en de spullen niet inmiddels vernietigd zijn.

Mr Bondam zal als dit zinvol is graag door een erkende wapendeskundigen uit zijn netwerk laten verzorgen.

Mr Bondam is bekwaam op het gebied van de Wet Wapens en Munitie. Hij kan u bijstaan wanneer u wordt verdacht van illegaal wapenbezit in Nederland.  

 

 

Korte samenvatting van de vier categorieën wapens:    

Categorie 1:   

stiletto’s, valmessen en vlindermessen; andere opvouwbare messen, indien het lemmet meer dan een snijkant heeft; of de lengte in opengevouwen toestand langer dan 28 cm is; boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor vuurwapens; blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen; pijlen en pijlpunten met snijdende delen; katapulten; nepwapens).

Categorie II

vuurwapens die niet onder een van de andere categorieën vallen; vuurwapens, geschikt om automatisch te vuren; vuurwapens die zodanig zijn vervaardigd of gewijzigd dat het dragen niet of minder zichtbaar is dan wel dat de aanvalskracht wordt verhoogd; vuurwapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen; stroomstootwapens; traangas; handgranaten vlammenwerpers;

Categorie III

vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen voor zover zij niet vallen onder categorie II sub 2°, 3° of 6°; toestellen voor beroepsdoeleinden die geschikt zijn om projectielen af te schieten; werpmessen; alarm- en startpistolen en -revolvers,

Categorie IV

blanke wapens waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder categorie I; degens, zwaarden, sabels en bajonetten; wapenstokken; luchtbuksen; kruisbogen en harpoenen; Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.

 pagina1422153120511411114201515182151441132020031103