wel hoger beroep tegen T.U.L

Er is wel hoger beroep mogelijk tegen een beslissing tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf wegens een nieuw strafbaar feit, ondanks dat dat niet meer expliciet in de (nieuwe) wet (USB) staat. Dat staat onder meer in de vordering tot cassatie in het belang der wet van advocaat-generaal (AG) Bleichrodt die op 18 februari 2020 is ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank Gelderland.De Hoge Raad is voornemens om op vrijdag 6 maart uitspraak te doen.

Zie http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2020:16

 

8 maart 2020:  Aanvulling op dit blog van 19 februari 2020 

 

Op 6 maart 2020 heeft de Hoge Raad dit standpunt gevolgd en bevestigd. Dit maakt een einde aan de onduidelijkheid en de veel verschillende wijzen waarop de rechtbanken en zeer veel verschillende manieren hoe de rechters hier sinds 1 januari 2020 mee omgingen.    

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2020:389

Reactie schrijven

Commentaren: 0