Beslag zonder schuld: het Europese Hof helpt.

Beslag zonder schuld: het Europese Hof helpt. 

Als u eigenaar bent van een goed zoals een auto motorfiets of scooter dan kan het soms gebeuren dat iemand anders daar iets illegaals mee doet en uw goed vervolgens in beslag wordt genomen. Dit kan ook als u van niets wist en er ook niets aan kon doen om het te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als uw auto geleend wordt door iemand die geen geldig rijbewijs blijkt te hebben en die daarvoor al eerder is gepakt. Het is gek genoeg niet altijd vanzelfsprekend dat de eigenaar die niets te maken had met het strafbare feit zijn spullen terug krijgt. Dit kan voor een eigenaar die te goeder trouw is tot onbegrijpelijke en onredelijke gevolgen leiden.

Op 14 januari 2021 heeft het Europese Hof gelukkig bepaald dat het verbeurd verklaren van een goed dat toebehoort aan een derde die te goeder trouw is in strijd is met het Europese recht ( HvJ-EU 14 januari 2021, C‑393/19 )

In die zaak ging het om een bestuurder van een aan iemand anders toebehorende trekker die daarin illegaal munten smokkelde.  De smokkelaar werd gepakt, de trekker werd in beslag genomen maar de eigenaar accepteerde dat niet. Dit leidde uiteindelijk tot een zogeheten “prejudiciele vraag” aan het Europese Gerechtshof.    

Het Hof stelt het ongestoorde eigendomsrecht duidelijk voorop en bepaalt dat een goed dat toebehoort aan een derde die te goeder trouw is in beginsel niet kan worden geconfisqueerd  (lees verbeurd verklaard).

Het hof baseert zich in deze zaak op artikel 2, lid 1, van kaderbesluit 2005/212/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, alsmede van de daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen voorwerpen, en artikel 17, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Dit is goed nieuws voor te goeder trouw zijnde eigenaren van goederen die het slachtoffer zijn geworden van een beslag door de politie om redenen waarvan hen geen verwijt valt te maken.

Als u slachtffer bent van een dergelijke situatie neem dan contact op. 

 

Lees hier de volledige uitspraak. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0