jeugdstrafrecht:

 

Als uw kind als verdachte is aangehouden, of is uitgenodigd voor een verhoor door de politie, of een uitnodiging voor een Tomzitting,  tripzitting, of officierszitting krijgt:    

 

U kunt dan contact opnemen met jeugdstrafrechtadvocaat mr Bondam. Hij kan u dan goed voorbereiden.  Het kan echt onnodige schade opleveren als u onvoorbereid met justitie en politie aan de slag gaat. Doe dat dus niet. Het scheelt mogelijk een straf, problemen met een strafblad en de afgifte van een verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

 

Als de minderjarige al is aangehouden:  

 

Meestal wordt uw kind dan bezocht door een piketadvocaat. Deze staat die dag op een lijst en krijgt een melding om naar een bepaald politiebureau te gaan. De piketdiensten verlopen vaak nogal chaotisch. Advocaten moeten binnen twee uur aanwezig zijn maar krijgen soms enkele meldingen voor meerdere politiebureaus tegelijk.De vergoedingen zijn ook nog eens gehalveerd...  De tijdsdruk kan daardoor hoog zijn en dit kan ten koste gaan van de tijd die aan de zaak kan worden besteed. Het kan zijn dat  de minderjarige geluk heeft en een deskundige advocaat treft die ook nog eens de tijd heeft. Het kan ook dat de advocaat nauwelijks strafrecht ervaring heeft,  direct weer weg moet omdat er nog meer meldingen zijn, en niet eens zijn visitekaartje achterlaat.

 

 

second opinion - overname

 

Indien u niet tevreden bent over de aanpak van de piket advocaat dan kunt u mr Bondam vragen om een second opinion, dan wel om de behandeling van de kinderstrafzaak geheel over te nemen. Dit kan afhankelijk van de zaak zowel op basis van toevoeging (de overheid betaalt) als op betalende basis. In veel gevallen, als de zaak eindigt met sepot vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging, kan mr Bondam de kosten die u heeft gemaakt volledig terugvragen bij de staat. 

 

bijzonderheden bij jeugdigen:

 

Aanhouding en in verzekering stelling - algemene gang van zaken 

 

Uw kind kan 9 uur worden vastgehouden voor verhoor, waarbij de uren tussen 00:00 en 09:00 niet meetellen.  Daarna kan uw kind voor drie dagen in verzekering worden gesteld. Dit kan nog eens worden verlengd met drie dagen. Er kan echter wel worden gekozen voor thuisdetentie tijdens de in verzekering stelling. Uw kind wordt dan wel in verzekering gesteld maar mag 's nachts naar huis. Deze regeling is vaak onbekend bij de politie.  

 

Bij jeugd kan de politie bij meewerkende verdachten van kleine strafbare feiten kiezen voor een "Halt" afdoening.

 

Als ouders heeft u  verder wettelijk altijd het recht om uw kind te bezoeken tenzij de Officier van Justitie, en dus niet de politie,  bepaalt dat dat schadelijk zou kunnen zijn voor het onderzoek. Hier wordt door de politie wel eens gemakkelijk overheen gestapt.

 

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Het jeugdstrafrecht is dan van toepassing. In sommige gevallen kan bij jong meerderjarigen toch gekozen worden voor het jeugdstrafrecht. Ook is het tegenovergestelde mogelijk, dat bij minderjarigen wordt gekozen voor het meerderjarigenstrafrecht. 

 

sancties 

De normale jeugdsancties zijn: de taakstraf, de leerstraf, de Gedragsbeïnvloedende Maatregel (GBM) en de (voorwaardelijke)plaatsing in een jeugdinrichting (Pij).

 

De zaak kan voor de kinderrechter worden gebracht. Ook kan de Officier van Justitie kiezen voor een Trip/ Tom/ Officiers zitting waarbij  er wordt gekozen voor een transactie zoals een werkstraf of leerstraf. 

 

Veel minderjarigen worden vervolgd voor pietluttige zaken, zaken die vroeger met een standje werden afgehandeld. Het is altijd zinvol om er een strafrecht advocaat naar te laten kijken. Het gebeurt regelmatig dat het dossier geen basis geeft voor een sanctie en een strafblad. Mr Bondam zal dat graag voor u bepleiten en dit kan mogelijk leiden tot een sepot of voorwaardelijk sepot. Hierdoor ontloopt men een straf en een strafblad. Veel mensen, denken dat het strafblad verdwijnt als de minderjarige 18 jaar oud wordt, maar dat is NIET het geval. 

 

 

DNA afname  

Als iemand veroordeeld is, dan komt het vaak voor dat er een oproep komt om DNA af te staan. De betrokkene moet eerst DNA afstaan, alvorens er  bezwaar kan worden gemaakt tegen verwerking en opslag van het DNA profiel. Minderjarigen hebben nog wel een kans om opname in de DNA databank te voorkomen.   Een dergelijk bezwaar kan wel succes hebben maar de rechters leggen de lat hoog en bovendien zijn er regionale verschillen in de kansen op succes. 

 

Civiele maatregelen

Mr Bondam kan u behalve wat betreft de strafzaak ook adviseren en bijstaan voor het geval er een onder toezicht stelling,voorlopige voogdij, of (gesloten) uit huis plaatsing in zicht zou komen.

 

tarieven

Mr Bondam is bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven voor strafrecht, jeugdstrafrecht en Civiel jeugdrecht. In sommige gevallen, maar niet altijd, kan er aanspraak worden gemaakt op een last tot toevoeging door de rechtbank (of het gerechtshof) en wordt er een toevoeging zonder eigen bijdrage afgegeven. Dat betekent dat de rechtsbijstand u van het begin niets kost. 

 

U kunt dit ook niet doen en zelf betalen voor wat er moet gebeuren. Als de zaak uiteindelijk gewonnen wordt en eindigt met sepot, vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging  dan kunnen de kosten van rechtsbijstand naderhand in veel gevallen volledig worden teruggevraagd aan de Staat.