advocatendienstverlening - webshop

 

 

advocatendienstverlening 

 

Voor mensen die gedetineerd zijn, of voor minderjarige verdachten kan de zaak meestal zonder eigen bijdrage in behandeling worden genomen.  Anders moet men in beginsel de kosten van rechtshulp zelf betalen.  Mr Bondam zal altijd proberen om de kosten voor de cliënt zo laag mogelijk te houden. Dat betekent dat als de cliënt recht heeft op een toevoeging dit bij de Raad voor Rechtsbijstand wordt aangevraagd.  

 

Als er mogelijkheden zijn om de door u gemaakte kosten terug te vragen zal mr Bondam dat ook graag voor u doen.  Dat kan op meerdere manieren: Een eigen bijdrage kan door de Raad voor Rechtsbijstand alsnog op nihil worden gesteld; In strafzaken kunt u aanspraak maken op vergoeding van uw kosten op grond van art 530 SV;  en in bestuursrechtelijke zaken met betrekking tot de "grijze pas" kunt u aanspraak maken op vergoeding van uw kosten op grond van art 7:15 AWB en het besluit proceskostenveroordeling.   

   

Van u wordt echter wel verwacht dat u de door u verschuldigde kosten eerst zelf betaalt. 

 

Voor rechtsbijstand voor het verhoor bij een standaard zaak inzake veel voorkomende criminaliteit (VVC) moet u rekenen op 156 EuroDat is het bedrag van de landelijk vastgestelde minimale eigen bijdrage.  Voor rechtsbijstand voorafgaand aan het verhoor kan geen toevoeging worden aangevraagd maar wordt gewoon aangesloten bij datzelfde bedrag.   Als het later een zaak wordt en u recht heeft op een toevoeging en mr Bondam de zaak voor u kan afhandelen dan hoeft u dat bedrag niet nogmaals te betalen.  

 

Voor overige strafzaken wordt ook een voorschot in rekening gebracht. Dat is normaal gesproken 156 Euro.  

 

In bestuursrechtelijke  zaken (bijvoorbeeld over uw beveiligingspas) is dat soms iets hoger, 214 Euro. 

 

Hiervoor neemt mr Bondam de zaak in behandeling, bespreekt hij de zaak met u, maakt hij met u een plan van aanpak en zal hij  dat ook alles schriftelijk aan u bevestigen.  Indien het  zinvol is vraagt hij ook een toevoeging voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.  Als de eigen bijdrage hoger wordt vastgesteld dan het in rekening gebrachte bedrag ontvangt u later een extra nota. Als uw inkomen of vermogen  te hoog is en u helemaal geen recht heeft op een toevoeging dan zullen er over de te verwachten kosten extra afspraken moeten worden gemaakt.         

 

In sommige zaken is direct al duidelijk dat u niet in aanmerking komt voor een toevoeging met de laagste eigen bijdrage en dat er op korte termijn veel werkzaamheden zullen moeten worden verricht. In dat geval zal met u een hoger bedrag als voorschot worden afgesproken, wat u ook via de webshop kunt betalen.            

 

Neem eerst contact op met mr Bondam en hij zal dan aangeven welk bedrag in uw geval passend is. Vervolgens kiest u het juiste bedrag, vult daarbij al uw contactgegevens in, en betaalt het geselecteerde bedrag.   

 

Mr Bondam zal daarna weer contact met u opnemen.     

 

 

 

 

            

voorschot - eigen bijdrage honorarium

€ 156,00